(kontumtv.vn) – Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum do Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Hải làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Kon Tum về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 24 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo gắn với việc thực hiện Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử theo Quyết định số 68 của Bộ Chính trị khóa X.

BTV tinh uy

Thực hiện Kết luận số 24 của Bộ Chính trị, thời gian qua, công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ đã được Thành ủy Kon Tum quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả, đúng quy trình. Hầu hết cán bộ được bổ nhiệm các chức danh thuộc Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đều là cán bộ trong quy hoạch. Từ năm 2012 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy đã luân chuyển 16 lượt cán bộ từ thành phố về xã, phường; 14 lượt cán bộ từ xã, phường về thành phố; luân chuyển giữa các cơ quan đơn vị thành phố 18 lượt cán bộ; giới thiệu ứng cử đối với 06 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lí; bổ nhiệm, giới thiệu 35 cán bộ lãnh đạo, quản lí cấp thành phố; giới thiệu để bầu giữ các chức danh lãnh đạo chủ chốt xã, phường 32 lượt cán bộ.

Hầu hết cán bộ qua luân chuyển đều có bước trưởng thành, tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn, có quan điểm nhìn nhận và phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hơn, sát thực tế hơn. Công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ tại thành phố đã góp phần thúc đẩy thực hiện tốt, đồng bộ hơn, chất lượng hơn các khâu khác trong công tác cán bộ.

 CTV Vi Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *