(kontumtv.vn) – Chiều 13/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Sa Thầy về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kì 2015-2020. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng chủ trì buổi làm việc.

 Dự buổi làm việc có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh A Pớt; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa; các thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành.

BAN THUONG VU TINH UY LAM VIEC VOI BAN THUONG VU HUYEN UY SA THAY

Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Sa Thầy đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Phần lớn các chỉ tiêu đều hoàn thành trên 50%, trong đó có nhiều chỉ tiêu đã hoàn thành vượt mức Nghị quyết đề ra. Kinh tế phát triển nhanh, tổng giá trị sản xuất bình quân hàng năm tăng trên 13%, đạt 100% chỉ tiêu Đại hội đề ra. Trong đó, công nghiệp, xây dựng đạt gần 1,2 tỉ đồng, tăng trên 37%, thương mại dịch vụ tăng gần 30%. Thu ngân sách địa bàn đạt trên 84 tỉ đồng, vượt hơn 5% chỉ tiêu đề ra. Tính đến cuối năm 2017, toàn huyện còn trên 26% hộ nghèo, giảm trên 13% so với năm 2015, đạt gần 67% chỉ tiêu đề ra. Đến nay, huyện Sa Thầy có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Sa Sơn và Sa Nhơn, 1 xã đạt 10 tiêu chí và các xã còn lại đạt từ 5 đến 7 tiêu chí. 10/11 xã có đường ô tô đến trung tâm xã được nhựa hóa. 100% thôn làng được sử dụng điện lưới quốc gia, gần 92% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều khởi sắc, 100% xã có đủ trường, lớp cho 3 bậc học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Huyện có 12 trường đạt chuẩn quốc gia và 3 trường điểm chất lượng cao. Người dân được chăm sóc tốt về sức khỏe và đời sống văn hóa. Hệ thống chính trị trên địa bàn huyện được củng cố và kiện toàn, quốc phòng – an ninh được đảm bảo.

Bên cạnh kết quả đạt được, một số hạn chế được Ban Thường vụ Huyện ủy Sa Thầy báo cáo tại buổi làm việc, đó là kinh tế tăng trưởng nhưng chưa vững chắc, tỉ lệ hộ nghèo và tái nghèo còn cao, tình hình tội phạm thanh thiếu niên gia tăng và năng lực, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ ở cơ sở còn hạn chế. Bên cạnh đề ra nhiệm vụ và giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, phát huy lợi thế để thực hiện thành công chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Sa Thầy kiến nghị Tỉnh ủy quan tâm về biên chế,  kiến nghị Trung ương đầu tư nâng cấp Quốc lộ 14C và Tỉnh lộ 675; đề nghị Trung ương có cơ chế liên thông cán bộ cấp xã và cán bộ cấp huyện để thuận lợi cho việc luân chuyển, đào tạo cán bộ.

Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Huyện ủy Sa Thầy, các thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị huyện Sa Thầy chú trọng phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng – an ninh, chú trọng quản lý bảo vệ rừng gắn với phát triển du lịch sinh thái, chú trọng phát huy vai trò của Mặt trận và đoàn thể các cấp.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Sa Thầy. Bí thư Tỉnh ủy lưu ý huyện Sa Thầy đẩy mạnh các giải pháp đã đề xuất với Tỉnh ủy để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, trong ngăn chặn xử, lý vi phạm về khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép; rà soát và quy hoạch lại cây trồng, vật nuôi cho phù hợp với các tiểu vùng kinh tế; chú trọng khai thác diện tích lòng hồ, đất rừng, đất vùng bán ngập để phát triển nông nghiệp, chăn nuôi công nghệ cao. Bí thư Tỉnh ủy lưu ý trong phát triển huyện chú trọng gắn với quy hoạch phát triển giao thông và phát triển cửa khẩu của tỉnh, của Trung ương; thực hiện tốt bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống và thực hiện có hiệu quả công tác đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy chính theo hướng tinh gọn hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Sa Thầy chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng công tác phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số; chú trọng cải cách hành chính gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền, nhất là chính quyền cơ sở.

                                                Văn Hiển – Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *