(kontumtv.vn) – Vừa qua, đoàn giám sát Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Kon Tum về công tác xây dựng Đảng.

- Doan giam sat BVT Tinh uy lam viec voi BTV Thanh uy Kon Tum

Công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ quan trọng được các cấp ủy Đảng thành phố Kon Tum đẩy mạnh. Việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết TW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng. Để cụ thể hóa chỉ tiêu kết nạp mới 900 đảng viên trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên theo từng năm. Đến nay Đảng bộ thành phố kết nạp hơn 600 đảng viên, đạt gần 67% so với cả nhiệm kỳ. Thành phố tổ chức sắp xếp các cơ quan, đơn vị khối đảng theo hướng giảm đầu mối, giảm biên chế nâng cao chất lượng hiệu quả công việc; phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ; chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức tập hợp đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia các hội, đoàn thể. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm  cán bộ được thực hiện đảm bảo các quy trình…

Sau các ý kiến tham gia đóng góp của Ban Thường vụ Thành ủy, đoàn giám sát Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng trên địa bàn thành phố, đoàn nhấn mạnh một số nội dung cần tiếp tục triển khai như lãnh đạo đồng bộ kết nạp đảng viên mới đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, tăng cường nâng cao chất lượng đảng viên, nhất là đảng viên mới kết nạp, thực hiện đảm bảo quy trình bổ nhiệm, đề bạt cán bộ, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ.

CTV Minh Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *