(kontumtv.vn) – Tuyên truyền nâng cao nhận thức, giúp người dân nhận diện được vai trò của báo chí trong đấu tranh chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Chiều 6/1, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội nhà báo Việt Nam tổ chức tọa đàm “Phát huy vai trò của báo chí trong đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng.

bao chi can nhan thuc day du nhung bieu hien tu dien bien hinh 1
Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi toạ đàm. 

Tại tọa đàm, nhiều đại biểu đánh giá cao vai trò quan trọng của báo chí trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Đồng thời, đã chỉ ra những khó khăn, bất cập của báo chí trong đấu tranh chống suy thoái, tiêu cực, tham nhũng.

Nhà báo Phùng Sưởng, Phó Tổng biên tập Báo Tiền Phong cho rằng, nhiều người dân, cán bộ công chức làm trong các cơ quan nhà nước đang có tâm lý ngại va chạm, dẫn đến chi phí không chính thức trong giải quyết công việc. Bên cạnh đó, cũng phổ biến tâm lý thờ ơ, ngại đấu tranh với biểu hiện tiêu cực, tham nhũng ngay trong đội ngũ cán bộ, công chức. Còn thiếu cơ chế hữu hiệu trong bảo vệ, khen thưởng người tố cáo tham nhũng. Từ đó, người dân ít tìm đến cơ quan báo chí để tố cáo tình trạng suy thoái đạo đức, tư tưởng, lối sống cũng như các biểu hiện tiêu cực. tham nhũng.

Để công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng mang lại hiệu quả thiết thực, các đại biểu cho rằng cần phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, giúp người dân nhận diện được vai trò của báo chí trong đấu tranh chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống nói chung, tạo đồng thuận trong xã hội. Tạo điều kiện thuận lợi để báo chí hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích, cung cấp thông tin cho báo chí để báo chí thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời, cần có cơ chế rõ ràng của các bộ, ngành, tổ chức, chính quyền các cấp trong việc trả lời cơ quan báo chí khi có việc nóng xảy ra.

Nhà báo Nguyễn Hòa, Báo Nhân dân cho rằng, việc mơ hồ, dễ dãi, tùy tiện trên báo chí có thể đẩy tới tình trạng suy thoái tư tưởng đạo đức, lối sống. “Một ngày tình trạng mơ hồ, tùy tiện dễ dãi vẫn còn tồn tại trên báo chí thì ngày đó báo chí còn khó thực hiện được chức năng, nhiệm vụ, vai trò trong tham gia đấu tranh chống suy thoái tư tưởng, đạo đức lối sống”, nhà báo Nguyễn Hòa nêu ý kiến.

Theo nhà báo Nguyễn Hòa, để khắc phục, lãnh đạo báo chí và mỗi phóng viên dành thời gian nghiên cứu Luật báo chí và 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo do Hội nhà báo Việt Nam mới ban hành. Đó là cơ sở pháp luật và cơ sở đạo đức nghề nghệp để phát huy vai trò báo chí trong cuộc đấu tranh chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Tại tọa đàm, các ông Nguyễn Thiện Nhân, Võ Văn Thưởng đề nghị các cơ quan báo chí cần quán triệt tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII; nhận thức đẩy đủ những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Qua đó tập trung tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy được đây là cuộc đấu tranh rất cam go, phức tạp.

Về công tác chỉ đạo, định hướng thông tin phải thống nhất, thông suốt, thường xuyên kịp thời; Tăng cường sự chỉ đạo định hướng của Đảng, quản lý nhà nước đối với hoạt động của báo chí. Đồng thời, phát hiện, biểu dương những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm, luận điệu sai trái.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: “Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 nếu chỉ có Đảng, chính quyền mà không có sự tham gia của nhân dân, của Mặt trận Tổ quốc không thể thành công. Đồng thời phải làm sao phát huy tiếng nói nhân dân thông qua các cơ quan báo chí. Đòi hỏi có sự phối hợp giữa Mặt trận và các cơ quan báo chí. Từ góc độ Mặt trận mong muốn báo chí chuyển tải những nội dung Nghị quyết, kế hoạch 04 nhưng đồng thời phải làm cho người dân, cán bộ không thể không chống suy thoái một cách quyết liệt vì không chống bây giờ không có ngày mai”./.

Lại Hoa/VOV-Trung tâm Tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *