(kontumtv.vn) – Trải qua 94 năm xây dựng và phát triển, báo chí Cách mạng Việt Nam đã khẳng định vai trò là phương tiện thông tin, tuyên truyền kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.

cbs20.6.19

Đối với đồng bào DTTS huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum), báo chí phát thanh, truyền hình và đặc biệt là chương trình tiếng DTTS là một trong những kênh thông tin hữu ích, giúp họ nắm bắt được đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và học được những cách làm hay, hiệu quả từ các mô hình phát triển kinh tế – xã hội để áp dụng vào thực tiễn tại địa phương. Bà Y Vét (thôn Kon Hnông, xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông) nói: “Trên Đài Truyền hình giờ có tiếng Xê Đăng, bà con càng biết rõ hơn, nắm rõ hơn nữa, bà con được hiểu biết, hướng dẫn đường lối của Đảng, Nhà nước về kinh tế nữa, từ đó bà con cũng phát triển rất nhiều”.

“Bà coi cũng coi trọng báo chí, thường xuyên bà con cố gắng để phát triển kinh tế, để xóa đói giảm nghèo, trong đó cũng áp dụng về kỹ thuật, về chăn nuôi, trồng trọt theo hướng dẫn của Đảng, Nhà nước”. Ông A Geo (thôn Đăk Nông, xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông) nói.
Với vai trò của mình, báo chí cả nước nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng luôn bám sát mục tiêu, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các giải pháp, định hướng phát triển kinh tế – xã hội của Chính phủ, địa phương chuyển tải nhanh chóng, kịp thời, giúp nhân dân hiểu và cùng tham gia thực hiện. Báo chí còn phát huy vai trò phản biện xã hội, nêu lên những vấn đề còn tồn tại, hạn chế để các cấp chính quyền có những giải pháp khắc phục kịp thời; chuyển tải những mô hình mới, cách làm hay, tạo sức lan tỏa sâu rộng khắp, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Ông Nguyễn Bá Thành, Chủ tịch UBND xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông cho biết: “Bà con được nghe, được tuyên truyền, được xem những hình ảnh trên các thông tin đại chúng như ti vi. Từ đó bà con cũng nhận thức được rằng qua các kênh truyền thông của báo, đài thì áp dụng vào địa phương và từng bước nếp sống của người dân văn minh và nó bổ ích hơn”.
Trải qua 94 năm xây dựng và phát triển, báo chí Cách mạng Việt Nam đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là phương tiện thông tin, tuyên truyền hữu hiệu; là cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền và nhân dân.

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *