(kontumtv.vn) – Sáng ngày 30/11, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh phối hợp với các sở Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hôi thảo khoa học Bảo đảm sinh kế và ổn định cuộc sống người dân vùng tái định cư dự án thủy điện góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh”.

Hội thảo diễn ra dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp, lãnh đạo Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật, lãnh đạo các sở Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường. Hội thảo có sự hỗ trợ của tổ chức OFXAM.

Phát biểu khai mạc hội thảo, phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp nhấn mạnh, vấn đề bảo đảm sinh kế và ổn định cuộc sống người dân vùng tái định cư, phát triển kinh tế – xã hội luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong các chương trình chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của tỉnh với mục tiêu cao nhất là bảo đảm đời sống cho Nhân dân, bảo vệ tài nguyên, môi trường, đa dạng sinh học và hệ sinh thái. Bên cạnh những thành công đạt được vẫn còn có những hạn chế, khó khăn dẫn đến một số hộ dân trong vùng dự án chưa ổn định cuộc sống, chưa được đảm bảo sinh kế. Do vậy, để bàn giải pháp giải quyết những khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác bảo đảm sinh kế và ổn định cuộc sống người dân vùng tái định cư, phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các tổ chức, đại biểu tham gia hội thảo nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hiệu quả thiết thực nhất, nhằm sớm tham mưu Ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo, triển khai các giải pháp bảo đảm sinh kế và ổn định cuộc sống người dân vùng tái định cư dự án thủy điện góp phần phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về thực trạng sinh kế của người dân tái định cư các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh; Kết quả thực hiện chính sách tái định cư và các vấn đề xã hội; Những tồn tại, bất cập lớn nhất ở hầu hết các dự án tái định cư thủy điện. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp quan trọng để giảm thiểu tác động bất lợi khi thực hiện dự án thủy điện có tái định cư; Các giải pháp để hỗ trợ phát triển kinh tế, ổn định đời sống của các hộ dân bị ảnh hưởng./.

Thanh Tùng Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *