(kontumtv.vn) – Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm về công tác bảo vệ an toàn kho vũ khí đạn và quản lý rà soát, rà phá bom mìn, thanh xử lý vật liệu nổ. Tại điểm cầu Hà nội, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị. Thượng tá A Văn Dũng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Kon Tum.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Đánh giá về công tác bảo vệ an toàn kho vũ khí đạn và quản lý, xử lý vật liệu nổ thời gian qua cho thấy, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong toàn quân đã làm tốt công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng về việc duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác, bảo vệ hệ thống kho vũ khí, đạn dược. Đồng thời duy trì và thực hiện nghiêm các quy định về kiểm kê, đánh giá, phân loại vũ khí đạn dược. Thường xuyên duy trì và tăng cường, củng cố, bổ sung đầy đủ trang thiết bị, phương tiện dụng cụ phòng chống cháy nổ. Công tác rà phá bom mìn, vật nổ được thực hiện đúng quy trình, kịp thời xử lý hiệu quả, bảo đảm an toàn, được cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

Đối với tỉnh Kon Tum, Bộ CHQS tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo cơ quan chuyên ngành thực hiện nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác bảo vệ an toàn kho vũ khí đạn; đặc biệt tăng cường các biện pháp nâng cao công bảo vệ, bảo đảm an toàn kho tàng ở các cấp cũng như thực hiện nghiêm các quy trình trong công tác rà phá bom mìn, vật nổ. Do vậy trong những năm qua, công tác bảo vệ an toàn kho vũ khí đạn và quản lý, xử lý vật liệu nổ trong LLVT được bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tại Hội nghị trực tuyến, các đại biểu ở các điểm cầu đã tập trung thảo luận đề xuất các chủ trương và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo vệ an toàn kho vũ khí đạn và quản lý rà soát, rà phá bom mìn, thanh xử lý vật liệu nổ trong thời gian tới.

                                                                                   CTV Hiền Lương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *