(kontumtv.vn) – Thí sinh cần đọc kỹ các thông tin khi đăng ký dự thi. Sau ngày 30/4/2015, thí sinh không được quyền thay đổi môn thi.

Hôm nay (1/4), các đơn vị được giao nhiệm vụ sẽ tiếp nhận hồ sơ tham dự kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2015 của thí sinh trên cả nước.

Các Sở GD-ĐT quyết định các đơn vị tiếp nhận đăng ký dự thi đảm bảo thuận tiện cho thí sinh. Mỗi đơn vị đăng ký dựt hi Sở GD-ĐT gán 1 mã số, mã số 000 là mã Sở GD-ĐT, từ 001, 002… là mã các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc các cơ sở giáo dục tương đương khác. Bộ GD-ĐT bố trí 2 đơn vị đăng ký dự thi: Phía Nam tại Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP HCM (có mã 098); Phía Bắc tại Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (có mã 099). Các đơn vị đăng ký dự thi có mã 000, 098, 099 thu hồ sơ của thí sinh tự do đăng ký dự thi chỉ để tuyển sinh ĐH, CĐ. Các đơn vị đăng ký dự thi là các trường phổ thông thu hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh thuộc đơn vị mình và thu hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh tự do hoặc vãng lai khi được Sở GD-ĐT giao nhiệm vụ.

Khi đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2015, thí sinh cần đọc kỹ các thông tin, lựa chọn môn thi phù hợp để không phải chỉnh sửa nhiều

Trong đó, các trường THPT chịu trách nhiệm hướng dẫn thí sinh điền vào Phiếu đăng ký dự thi đầy đủ và đúng các thông tin, đặc biệt là các thông tin về chế độ ưu tiên trong tuyển sinh đại học, cao đẳng; rà soát hồ sơ đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT để đảm bảo độ chính xác của các thông tin thí sinh điền vào Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, đặc biệt là chế độ ưu tiên để được cộng điểm khuyến khích và điểm ưu tiên.

Các trường cần có những biện pháp tích cực giúp thí sinh có đủ các loại giấy chứng nhận để được hưởng cộng điểm khuyến khích và điểm ưu tiên (nếu có); xem xét và quyết định điều kiện dự thi của thí sinh, tuyệt đối không tiếp nhận hồ sơ không hợp lệ.

Thí sinh đăng ký dự thi tại cụm thi theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT. Các thông tin về mã tỉnh, mã huyện (quận), xã (phường), mã trường phổ thông, khu vực, đối tượng ưu tiên do Bộ GD-ĐT quy định.

Thí sinh dự thi với mục đích chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng đăng ký dự thi tại cụm thi do trường đại học chủ trì. Cụm thi do Sở GD-ĐT chủ trì tổ chức thi cho các thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Với môn Ngoại ngữ, thí sinh được tự chọn để đăng ký dự thi một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức hoặc Tiếng Nhật. Thí sinh được đăng ký thi môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông.

Về việc xác định điểm bảo lưu của thí sinh đăng ký dự thi, đối với thí sinh đăng ký dự thi tại trường phổ thông nơi dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014: trường phổ thông căn cứ kết quả các môn đã dự thi năm 2014 (nếu có) để xác định điểm bảo lưu cho thí sinh; đối với thí sinh tự do đến từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, điểm bảo lưu do cơ quan chủ quản của trường phổ thông nơi thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014 xác nhận.

Đối với việc đăng ký thi của thí sinh tự do, thí sinh tự do dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT được chọn địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại một trong các đơn vị đăng ký dự thi do các Sở GD-ĐT quy định nhưng phải dự thi tại cụm thi cùng với thí sinh đang học tại trường phổ thông là đơn vị đăng ký dự thi đó. Thí sinh tự do dự thi chỉ để xét tuyển đại học, cao đẳng được lựa chọn thi tại cụm thi do trường đại học chủ trì và nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại địa điểm phù hợp với điều kiện của thí sinh.

Từ ngày 1/4-30/5, các đơn vị đăng ký dự thi thu Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT và hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT kèm theo; nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm Quản lý thi.

Sau khi nhập xong dữ liệu, cán bộ máy tính in danh sách thí sinh đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo mẫu quy định trong phần mềm Quản lý thi , giao cho giáo viên chủ nhiệm hoặc cán bộ được phân công để tổ chức cho học sinh rà soát, ký xác nhận. Thí sinh tự do có thể nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông cùng hồ sơ đăng ký dự thi.

Đơn vị đăng ký dự thi kiểm tra hồ sơ đăng ký dự thi và các hồ sơ có liên quan đến kỳ thi, xem xét điều kiện dự thi của từng thí sinh, xác nhận tư cách thí sinh, quyết định không cho thí sinh dự thi nếu không đủ điều kiện và hồ sơ hợp lệ; đồng thời, thông báo trực tiếp cho thí sinh. Sau đó, in Danh sách thí sinh đăng ký dự thi theo thứ tự a, b, c,… của tên thí sinh, theo lớp thí sinh đang học, theo thí sinh tự do.

Chậm nhất ngày 7/5, các đơn vị đăng ký dự thi hoàn chỉnh các công việc trên, bàn giao cho Sở GD-ĐT gồm Danh sách đăng ký dự thi, Túi hồ sơ đăng ký dự thi gồm Phiếu Đăng ký dự thi , bản photocopy Giấy chứng minh nhân dân , phong bì ghi địa chỉ và ảnh của thí sinh (Phiếu Đăng ký dự thi số 1 sẽ được sở Giáo dục và Đào tạo lưu giữ).

Chậm nhất ngày 20/5, các Sở GD-ĐT hoàn tất cập nhật những sửa đổi, bổ sung dữ liệu đăng ký dự thi (nếu có) của thí sinh vào phần mềm quản lý thi và bàn giao Túi hồ sơ Đăng ký dự thi có chứa phong bì ghi địa chỉ, bản photocopy Giấy chứng minh nhân dân và ảnh của thí sinh cho các cụm thi.

Khi đi làm thủ tục dự thi, thí sinh phải có Giấy chứng minh nhân dân. Các Sở GD-ĐT, các trường phổ thông hướng dẫn để học sinh có Giấy chứng minh nhân dân trước khi nộp Phiếu Đăng ký dự thi.

Trong trường hợp không có Giấy chứng minh nhân dân thì phần mềm Quản lý thi sẽ gán cho thí sinh một mã số gồm 12 ký tự để quản lý.

Sau khi nộp Phiếu Đăng ký dự thi, thí sinh sẽ được đơn vị đăng ký dự thi cấp một tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào phần mềm Quản lý thi qua internet tại địa chỉ http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn.

Tài khoản này được thí sinh dùng để đăng nhập vào phần mềm Quản lý thi từ khi đăng ký dự thi đến khi xem kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển sinh đại học, cao đẳng. Để bảo mật thông tin, khi nhận được tài khoản và mật khẩu thí sinh nên thay đổi ngay mật khẩu.

Thí sinh cần giữ kín tài khoản và mật khẩu của mình. Trong trường hợp thí sinh quên tài khoản và mật khẩu thì có thể xin cấp lại bằng cách liên hệ với đơn vị đăng ký dự thi , hoặc sử dụng chức năng gửi mật khẩu về email (địa chỉ email đã ghi trong Phiếu đăng ký dự thi ) trên hệ thống.

Tùy từng thời điểm, khi đăng nhập vào phần mềm Quản lý thi , thí sinh có thể biết được các thông tin như Thông tin Đăng ký dự thi (phản hồi các sai sót nếu có trước ngày 5/5); thông tin xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (phản hồi các sai sót nếu có trước ngày 5/6); Giấy báo dự thi; Địa điểm thi; Kết quả xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông; Kết quả xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Chậm nhất ngày 10/6, các Sở GD-ĐT hoàn thành việc kiểm tra, cập nhật những sửa đổi, bổ sung dữ liệu (nếu có) của thí sinh vào phần mềm Quản lý thi và báo cáo Bộ GD-ĐT theo quy định.

Hà Nội tổ chức  cho thí sinh đăng ký dự thi làm 2 đợt

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, Sở tổ chức  cho thí sinh đăng ký dự thi làm 2 đợt. Đợt 1, thí sinh đăng ký dự thi từ ngày 2/4 đến 30/4/2015. Tất cả các thí sinh (không phân biệt mục đích thi, kể cả thí sinh diện miễn thi) phải đăng ký dự thi để cung cấp thông tin cá nhân, các môn đăng ký dự thi (xét công nhận tốt nghiệp và xét tuyển sinh ĐH, CĐ). Sau ngày 30/4/2015, thí sinh không được quyền thay đổi môn thi.

Đợt 2 đăng ký xét công nhận tốt nghiệp: Từ ngày 2-30/5/2015, tất cả thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp phải đăng ký xét công nhận tốt nghiệp để cung cấp thông tin kết quả học tập, hạnh kiểm năm lớp 12. Thí sinh đã học xong chương trình THPT từ năm 2014 trở về trước nộp phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT vào thời điểm nộp phiếu đăng ký dự thi.

Ông Ngô Văn Chất, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, kỳ thi THPT quốc gia năm nay sẽ được tổ chức thi 8 môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ sẽ diễn ra từ 1 đến 4/7. Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh phải thi 4 môn, gồm 3 môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một môn do thí sinh tự chọn trong các môn thi còn lại.

Các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý thi theo hình thức Tự luận. Các môn Vật lý, Hoá học, Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm. Môn Ngoại ngữ thi viết và trắc nghiệm. Đề thi môn Ngữ văn có 2 phần Đọc hiểu và làm văn.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2015 có điểm mới không chỉ là xét tốt nghiệp THPT cho thí sinh mà còn là căn cứ quan trọng để các trường đại học, cao đẳng thực hiện công tác xét tuyển.

Với thời gian đăng ký dự thi như trên, các trường THPT cần phải hướng dẫn cụ thể cho thí sinh chọn lựa môn thi một cách kỹ lưỡng trước khi đăng ký thi.

Về nơi đăng ký dự thi, Sở GD-ĐT Hà Nội quy định: Những thí sinh đã có bằng tốt nghiệp THPT (đăng ký dự thi để xét tuyển vào ĐH, CĐ) đăng ký tại Phòng GD-ĐT các quận, huyện nơi thí sinh cư trú.

Những thí sinh chưa có bằng tốt nghiệp THPT: Người học đã học hết chương trình THPT trong năm học 2014-2015 đăng ký dự thi tại trường phổ thông nơi học lớp 12, không được đăng ký dự thi ở cơ sở giáo dục khác.

Thí sinh tự do (đã học hết chương trình THPT trong năm học 2013-2014 trở về trước nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT) đăng ký dự thi tại trường phổ thông trên địa bàn quận, huyện, thị xã nơi cư trú (theo xác nhận về cư trú của UBND cấp xã) hoặc tại trường phổ thông nơi học lớp 12/.

Bích Lan/VOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *