(kontumtv.vn) – Đảng ủy BĐBP tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghi kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân Ban Thường vụ, Bộ Chỉ huy gắn với thực hiện NQTW 4 khóa XII. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa dự và chỉ đạo Hội nghị.

kiem diem

Trong năm 2016, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên; lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt được các chỉ tiêu nghị quyết đề ra với chất lượng, hiệu quả cao. Nổi bật là: Cấp uỷ, chỉ huy các cấp chủ động phối hợp, tham mưu cho cấp trên và cấp uỷ, chính quyền địa phương về công tác biên phòng và xây dựng BĐBP tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân được triển khai tích cực, hiệu quả; công tác đấu tranh với các loại tội phạm ở khu vực biên giới có hiệu quả; các chương trình phối hợp, mô hình giúp dân phát triển kinh tế-xã hội có đổi mới, sáng tạo. Đảng ủy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo xây dựng đơn vị VMTD có chuyển biến tốt; tổ chức các lớp tập huấn, huấn luyện cho các đối tượng đảm bảo an toàn, chất lượng; ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu của cán bộ,  chiến sĩ được nâng lên; công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ được đảm bảo. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy đơn vị đã nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra một số khuyết điểm, tồn tại trong quản lý bảo vệ biên giới, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, như công tác quản lý biên giới, địa bàn có thời điểm chưa chặt chẽ, còn sơ hở; nắm và xử lý, giải quyết một số vụ việc xảy ra trên biên giới còn lúng túng, hiệu quả chưa cao.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UNND tỉnh Nguyễn Văn Hòa đã chỉ đạo Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh kịp thời rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, khắc phục khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy tinh thần trách nhiệm của Bí thư, Phó Bí thư, các ủy viên thường vụ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh, biên giới trong tình hình mới.

                                                                                             CTV Văn Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *