(kontumtv.vn) – Sau 1 ngày rưỡi làm việc khẩn trương, chiều ngày 20/10, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Kon Tum đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Kon Tum
Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Kon Tum

Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và một số giải pháp lớn trong nhiệm kỳ 2016-2021. Với mục tiêu “Đoàn kết, phát huy truyền thống, tiềm năng và sức sáng tạo của phụ nữ; đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng giới, tiến bộ của phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum ổn định và phát triển bền vững”, Đại hội đã đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá, với 10 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó tập trung chú trọng nâng cao kiến thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ chi hội, tổ phụ nữ, nâng cao chất lượng hoạt động Hội ở cơ sở; vận động phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội theo quy định; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và 2 cuộc vận động “Rèn luyện 4 phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Phấn đấu hàng năm tỷ lệ phát triển hội viên tăng từ 5% trên tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên chưa vào Hội; đến cuối nhiệm kỳ tỷ lệ thu hút phụ nữ tham gia tổ chức Hội đạt 75% trở lên.

Đại hội đã thống nhất bầu 35 ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XIII. Bà Nguyễn Thị Liên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa XII tiếp tục được Ban Chấp hành tín nhiệm tái cử chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *