(kontumtv.vn) – Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, tích cực, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khoá XV đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

HOI NGHI LAN THU 12 BAN CHAP HANH DANG BO TINH KHOA XV

Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất nhận định, đa số các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh đề ra có khả năng đạt và vượt; tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm luôn duy trì ở mức khá; văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hoạt động đối ngoại được tăng cường; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, vẫn còn một vài chỉ tiêu quan trọng của Nghị quyết dự kiến sẽ không đạt như chuyển dịch cơ cấu kinh tế; thu nhập bình quân đầu người; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản có lúc, có nơi chưa tốt; chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh còn thấp; công tác đào tạo nghề hiệu quả chưa cao.

Hội nghị đã tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị khóa XI về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và thực hiện quy trình về công tác cán bộ đối với chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng đề nghị các Uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trên cương vị công tác của mình, cần phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, thống nhất, năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, ra sức thi đua lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành, địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Tấn Thành – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *