(kontumtv.vn) – Sau gần 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, trưa 13/10, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI mở rộng đã bế mạc và hoàn thành các nội dung đề ra. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang chủ trì phiên bế mạc.

Trong gần 02 ngày làm việc, các đại biểu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến đối với các nội dung trình Hội nghị; liên hệ, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương về những hạn chế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ 9 tháng của năm 2021, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thời gian tới.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất nhận định 9 tháng của năm 2021, mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến vô cùng phức tạp nhưng tỉnh Kon Tum đã thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội, đạt nhiều kết quả tích cực, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng trên 6% so với cùng kỳ năm trước; tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên thị trường ước đạt hơn 17.700 tỷ đồng, bằng gần 70% kế hoạch giao… Qua nghiên cứu, thảo luận, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 3 tháng cuối năm 2021. Cụ thể như, thành lập mới gần 150 doanh nghiệp; tốc độ tăng trưởng GRDP tăng thêm hơn 16%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.500 tỷ đồng; phấn đấu có thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh xếp thứ 46/63 tỉnh thành; trồng mới 500 ha Sâm Ngọc Linh và khoảng 01 ngàn ha cây dược liệu khác; kết nạp mới ít nhất 184 đảng viên; tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 75% …

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XVI – sửa đổi, bổ sung; các Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh và về phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang nhấn mạnh, Hội nghị lần này đã quán triệt đầy đủ Kết luận Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và Quy định 19 điều đảng viên không được làm vừa được Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sửa đổi, bổ sung cũng như Thông báo số 05, ngày 9/8/2021 về ý kiến kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại phiên họp thứ 20 Ban Chỉ đạo; qua đó, đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành khẩn trương quán triệt đến cán bộ, đảng viên để thống nhất về nhận thức, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng cũng như bảo vệ những cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu từng Tỉnh ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các sở, ban, ngành tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về những khuyết điểm, hạn chế đối với địa bàn, lĩnh vực phụ trách; tiếp tục nâng cao hơn nữa Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh, Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính; trong đó, Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, sở, ngành và tiến hành đánh giá vào cuối năm 2021; đồng thời rà soát, chuẩn bị các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2022 để trình Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ cuối năm 2021. Ban cán sự đảng UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thường xuyên, liên tục, có hiệu quả nhiệm vụ được giao; thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các sở, ngành tăng cường công tác phối hợp, hỗ trợ, chủ động, linh hoạt tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đồng hành cùng nhà đầu tư; rút ngắn tối đa thời gian chuẩn bị một dự án đầu tư để thu hút và triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, chung sức, chung lòng tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ tỉnh, tận dụng thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thử thách để chiến thắng đại dịch Covid-19; chủ động, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong năm 2021../.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *