(kontumtv.vn) – Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, tích cực, hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Các đại biểu dự hội nghị đã phát huy tinh thần trách nhiệm, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến đối với các nội dung trình hội nghị.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất đánh giá, trong quý I năm 2022, các cấp ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 07, ngày 03-12-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI “Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022” và đạt được nhiều kết quả tích cực. Đa số chỉ tiêu chủ yếu của tỉnh được đảm bảo và tăng cao so với cùng kỳ như thu ngân sách nhà nước khoảng 1.407 tỷ đồng; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công khoảng 415 tỷ đồng, đạt hơn 22% so với thực nguồn; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 4.870 tỷ đồng… An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng. Đồng thời, thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý II-2022. Trong đó, phấn đấu tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2022 của tỉnh từ 10% trở lên; vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 12.000 tỷ đồng; thu ngân sách đạt trên 2.800 tỷ đồng; trồng được 166 ha cây dược liệu, 250 ha cây ăn quả và 100 ha cây mắc ca; có thêm 01 xã đạt chuẩn nông thông mới.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng thống nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Thống nhất thông qua các Nghị quyết chuyên đề “Về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; “Về đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; “Về lãnh đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum”; “Về phát triển du lịch tỉnh Kon Tum tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang nhấn mạnh, hội nghị đã thống nhất thông qua các Nghị quyết quan trọng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh về du lịch, dược liệu; tiếp tục cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số; cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh để tiếp tục thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Việc thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết này sẽ góp phần phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, trong quý II năm 2022, các cấp ngành phải chuẩn bị thật tốt để trồng mới trên 4.000 ha rừng các loại trong năm; chuẩn bị thật kỹ các điều kiện để trồng mới các loại cây dược liệu đạt và vượt chỉ tiêu năm 2022, đặc biệt là trồng Sâm Ngọc Linh đạt chỉ tiêu. Hệ thống chính trị các cấp vào cuộc mạnh hơn, hiệu quả, chất lượng hơn đối với Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”. Đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”” và Kết luận số 01, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các Tỉnh ủy viên, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải năng động, sáng tạo, lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao với quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra./.

Ngọc Chí – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *