(kontumtv.vn) – Sau 1,5 ngày làm việc, trưa 29/12, Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 đã hoàn thành các nội dung đề ra.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Đây là Hội nghị đầu tiên của Chính phủ với các địa phương có sự tham dự của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, thể hiện sự quan tâm đặc biệt và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ trung tâm phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 2017, nhìn lại công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong năm qua, Hội nghị đã tập trung thảo luận đóng góp nhiều ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018. Qua thảo luận, Hội nghị đã thống nhất và đồng thuận cao với phương châm hành động 10 chữ của Chính phủ đề ra trong năm 2018, đó là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, cũng như những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã nêu ra trong dự thảo Nghị quyết.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu kế hoạch năm 2018, kết luận tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cả nước đồng tâm, hiệp lực, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, với 59 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và 242 đầu công việc đã nêu trong dự thảo Nghị quyết. Đồng thời nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bổ sung, hoàn thiện Nghị quyết để sớm ban hành, tổ chức triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu năm mới. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Tôi yêu cầu các bộ, ngành, các địa phương cần xây dựng hệ thống chỉ tiêu cụ thể phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành theo chức năng nhiệm vụ được giao và thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết của Trung ương, của Quốc hội và Nghị quyết của Chính phủ tại Hội nghị này. hệ thống chỉ tiêu cụ thể của ngành, địa phương mình, cùng với 242 nhiệm vụ cụ thể của ngành và địa phương. Yêu cầu thứ hai lớn, đó là phải chuyển biến mạnh mẽ hơn về sức sống, về năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, của từng ngành, từng địa phương và từng doanh nghiệp. Yêu cầu lớn thứ ba, đó là xã hội được bình yên hơn, an ninh an toàn hơn. Mọi người dân Việt Nam, nhất là người nghèo, người yếu thế phải có cuộc sống tốt hơn cả về vật chất và tinh thần”.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, các địa phương tập trung chú trọng nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, các địa phương để làm chuyển biến cả hệ thống, nhất là những cấp gần cơ sở; nghiêm túc rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế, chủ động, sáng tạo, năng động và quyết liệt hơn nữa trong việc đưa chủ trương vào cuộc sống, không được ngủ quên trên vòng nguyệt quế như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo. Đồng thời tiếp tục quan tâm đến công tác khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ; chăm lo Tết cho người nghèo, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Quang Mẫn – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *