(kontumtv.vn)- Bộ, ban, ngành, địa phương trong cả nước cần tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội trong năm 2020, đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương bế mạc vào sáng 31/12.

Dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa; lãnh đạo UBND, HĐND; các sở, ngành trong tỉnh.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Tại Hội nghị diễn ra sáng 31/12, đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước đã báo cáo với Chính phủ những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế – xã hội địa phương năm 2019; đề xuất giải pháp, nhiệm vụ năm 2020.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định kết quả phát triển kinh tế – xã hội đạt được trong năm 2019 là nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và kế thừa thành tựu 30 năm đổi mới; qua đó, lưu ý, các bộ, ngành, địa phương không chủ quan, thỏa mãn với thành tựu đạt được mà phải nhìn nhận rõ những vấn đề còn bất cập, hạn chế để khắc phục vươn lên.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm các bộ, ngành, địa phương cần chú trọng thực hiện để triển khai thắng lợi nhiệm vụ năm 2020 như không ngừng đổi mới tư duy, xây dựng hệ thống chính sách pháp luật, tháo gỡ khó khăn, nhất là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp hoạt động; khơi thông, huy động mọi nguồn lực, phát huy tiềm năng đất nước để thúc đẩy sự phát triển; có cơ chế chính sách, thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng thực chất, hiệu quả hơn; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo, điều hành; khơi dậy mạnh mẽ văn hóa, tinh thần Việt Nam, khát vọng vươn lên của các tầng lớp nhân dân, nhất là đội ngũ doanh nhân.

Thủ tướng cũng lưu ý, phát triển kinh tế nhanh và bền vững phải gắn với phát triển văn hóa, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng – an ninh, phấn đấu năm 2020 làm tốt hơn nữa các chỉ tiêu đã đề ra. Nhân đây, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung chăm lo Tết Nguyên đán cho nhân dân, nhất là đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, không để xảy ra tình trạng khan hàng, tăng giá đột biến, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

 Thu Trang – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *