(kontumtv.vn) – Dịp này, đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao tặng Huân chương của Chủ tịch nước cho 4 vị nguyên là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN khóa VII.

“Đa dạng hóa hình thức tập hợp toàn xã hội, tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới để phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”. Đó là khẳng định của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tại phiên bế mạc Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 2 (khoá VIII) diễn ra sáng nay (25/1).

Các đơn vị nhận cờ thi đua

Tại hội nghị lần này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã cụ thể hóa 5 chương trình được Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8 đề ra và triển khai thực hiện từ những tháng đầu của năm 2015. Qua đó, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng và đối ngoại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên cần tham gia công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, đóng góp ý kiến và tập hợp các ý kiến của các tầng lớp nhân dân vào Dự thảo Văn kiện Đại hội, đó là những góp ý kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, đáp ứng yêu cầu đổi mới cách mạng.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tích cực tham gia vào quá trình chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2020, tham gia xây dựng Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi và triển khai ngay sau khi Quốc hội thông qua. Mặt trận Tổ quốc tích cực triển khai công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quy định 217, 218 của Bộ Chính trị và Hiến pháp năm 2013, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân”.

Dịp này, đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao tặng Huân chương của Chủ tịch nước cho 4 vị nguyên là Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VII. Ngoài ra, 7 tỉnh, thành tiêu biểu được nhận cờ thi đua xuất sắc toàn diện của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam./.

Ngọc Xuân/VOV-TP HCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *