(kontumtv.vn) – Giai đoạn 2011-2015, bình quân mỗi năm tỉnh Kon Tum giảm 0,5% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt so với tổng số trẻ em trong độ tuổi, đảm bảo 92,5% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, tái hòa nhập và có cơ hội phát triển, giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc xuống còn 84%. Đây là kết quả đáng ghi nhận sau 5 năm triển khai Chương trình quốc gia Bảo vệ và chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm Công tác xã hội thành phố Kon Tum là một trong những mô hình đem lại hiệu quả cao trong công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh trong những năm gần đây. Ngoài can thiệp, tư vấn, trợ giúp kịp thời, trong những trường hợp cần thiết, Trung tâm còn tiếp nhận  nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Em Nguyễn Thiên Bàng, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang được nuôi dưỡng tại đây nói: “Ba mẹ em mất sớm nên em mới vô đây, em vô đây được 3 năm. Ở đây em được chăm sóc rất tốt, ăn uống đầy đủ, được đi học. Ở đây thường có các đoàn vô thăm, giúp, tiếp xúc giao lưu với họ  giúp cho mình có động lực, cố gắng học để sau này mình có nghề nghiệp”.

“Nói chung các em ở Trung tâm Công tác xã hội được hưởng mọi quyền của trẻ em, được chăm sóc và được giáo dục, nuôi dưỡng theo qui định. Ngoài đơn vị cũng vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để hỗ trợ cho cháu. Chế độ ăn, quần áo, rồi giày dép, bút vở, kinh phí học tập các em đều có hết”. Bà Đinh Thị Hoa, Giám đốc Trung tâm cho biết.

Gấn 6.500 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Kon Tum đưpơcj
Gấn 6.500 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Kon Tum được quản lý, trợ giúp

Ngoài Trung tâm Công tác xã hội Thành phố, trên địa bàn tỉnh Kon Tum còn có 5 mô hình thuộc hệ thống bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng đã và đang đem lại hiệu quả cao trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015. Bao gồm: Mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng, Mô hình chăm sóc bán trú trẻ khuyết tật, Mô hình phòng lấy lời khai thân thiện với trẻ em và Mô hình nhận nuôi thay thế. Thông qua các mô hình này, đã có gần 6.500 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được quản lý, tham vấn, tư vấn, trợ giúp kịp thời. Đối tượng chủ yếu là trẻ khuyết tật, mồ côi, trẻ em con hộ nghèo có nguy cơ bỏ học, trẻ nghỉ học, trẻ tham gia lao động theo mùa vụ, trộm cắp vặt…Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TH&XH tỉnh Kon Tum nói: “Có thể khẳng định, 5 năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của tỉnh có bước tiến khá dài kể cả chất lượng cũng như số lượng. Từ cơ chế, chính sách đến đối tượng hưởng thụ, quyền cơ bản của trẻ em được thực hiện khá tốt. Đấy chính là cơ sở để mà chúng ta có thể tin tưởng trong giai đoạn tới đạt được kết quả tốt hơn”.

Những kết quả đạt được cho thấy, Chương trình Bảo vệ trẻ em triển khai và thực hiện trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã đảm bảo có tính hiệu quả và phù hợp. Kết quả đạt được đã góp phần đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế-  xã hội của tỉnh Kon Tum trong giai đoạn 2011-2015.

                                                                      Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *