(kontumtv.vn) – Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua – khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng 6 tháng đầu năm 2019.

BO CHQS TINH SO KET CONG TAC THI DUA KHEN THIUONG

Nổi bật trong công tác thi đua – khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng 6 tháng đầu năm 2019 ở các cụm thi đua, đó là các cơ quan, đơn vị đã bám sát định hướng chủ động, sáng tạo, tổ chức phát động và đề ra các chỉ tiêu thi đua cụ thể, sát hợp với nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị. Trong đó chú trọng tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, đột phá vào những việc khó tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong từng cơ quan, đơn vị. Làm tốt công tác biểu dương khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong phong trào thi đua quyết thắng. Thông qua phong trào thi đua, cán bộ, chiến sỹ đã có nhận thức, trách nhiệm tốt hơn trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tại các hội nghị, các cụm thi đua đã nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân tồn tại, đưa ra những bài học kinh nghiệm để thực hiện có hiệu quả công tác thi đua – khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng 6 tháng cuối năm 2019.

                               CTV Hiền Lương  – Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *