(kontumtv.vn) – Sáng 9/11, đoàn công tác kiểm tra, giám sát của Bộ Nội vụ do Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp – Bộ Nội vụ Võ Thị Tuyết Thu làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Kon Tum về tình hình thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Tham gia buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

BO NOI VU KIEM TRA, GIAM SAT VE CHUONG TRINH MTQG XAY DUNG NONG THON MOI

Triển khai thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020, thời gian qua, phong trào “Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới” đã được các cấp, ngành, địa phương và người dân trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tích cực và cụ thể hóa thành những phong trào phù hợp với thực tế cơ sở, như phong trào 5 không 3 sạch, phong trào vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn… tạo khí thế thi đua sôi nổi và mang lại nhiều kết quả to lớn. Đến nay, toàn tỉnh đã có 13/86 xã đạt chuẩn nông thôn mới; số tiêu chí đạt bình quân toàn tỉnh là 10,35 tiêu chí/xã; 100% số xã đã hoàn thành Đồ án quy hoạch và Đề án xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, việc huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế; có nơi nhận thức của người dân về xây dựng nông thôn mới còn chưa cao; kinh tế hợp tác ở nông thôn có phát triển nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu tổ chức lại sản xuất.

Tại buổi làm việc, tỉnh Kon Tum kiến nghị Bộ Nội vụ rà soát, tham mưu Thủ tướng Chính phủ quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và địa vị pháp lý của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp; xem xét, quy định cụ thể biên chế tối thiểu làm việc chuyên trách tại Văn phòng Điều phối nông thôn mới và chế độ phụ cấp lãnh đạo, phụ cấp đặc thù.

Thay mặt đoàn công tác, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp – Bộ Nội vụ Võ Thị Tuyết Thu tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của tỉnh Kon Tum và tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Đồng thời đề nghị tỉnh không bố trí cán bộ hợp đồng trong công tác tổ chức, biên chế của Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới các cấp; cần phát huy tinh thần, trách nhiệm của công chức làm việc tại Văn phòng Điều phối, đảm bảo thực hiện đạt mục tiêu đề ra. Đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới cần phải được duy trì và nâng cao. Các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động về Chương trình Xây dựng nông thôn mới để người dân hiểu và nhiệt tình tham gia; ưu tiên, tập trung nguồn lực cho các xã có tiêu chí đã đạt chuẩn cao để được công nhận xã đạt chuẩn và tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 tại địa phương.

Thanh Thủy – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *