(kontumtv.vn) – Ngày 30/12, Ban Chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết việc thực hiện Quyết định số 62 ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc và triển khai thực hiện Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ chính sách đối với công dân hỏa tuyến.

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Tham dự có lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương. Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện, đến nay các đơn vị, địa phương trong toàn quốc đã cơ bản hoàn thành việc giải quyết chế độ đôi với các đối tượng theo Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể đã xét duyệt, ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp cho 1.076.583 đổi tượng, đạt tỷ lệ 89% so với dự kiến khảo sát ban đầu. Trong đó, trợ cấp một lần cho 1.075.152 người với tổng số tiền hơn 4.428 tỷ đồng, trợ cấp hàng tháng cho 1.431 người. Tính đến ngày 15/12, cả nước còn lại khoảng 100.200 trường hợp, trong đó trợ cấp một lần khoảng 99.370; hàng tháng khoảng 870 trường hợp; số lượng chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế tại các địa phương còn khoảng 30%.

Tại Kon Tum, với sự nỗ lực, cố gắng của cơ quan chuyên môn, tính đến nay đã thiết lập hồ sơ giải quyết trợ cấp cho trên 4.650 đối tượng, với tổng số tiền hơn 14 tỷ 800 triệu đồng. Phấn đấu trước tháng 6/2016 cơ bản hoàn thành việc thực hiện Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại hội nghị, Chính phủ giao Bộ Quốc phòng chủ trì hướng dẫn quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết chế độ trợ cấp một lần, chế độ bảo hiểm y tế, trợ cấp mai táng phí và cấp Giấy chứng nhận đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quôc tế.

Đây là một chủ trương, chính sách mới đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, nhằm ghi nhận, tôn vinh và động viên những người có công lao đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tố quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; góp phần tăng cường an sinh xã hộỉ, ổn định tình hình ở các địa phương, tạo thêm động lực thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quổc.

                                                                                 CTV Trung Kiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *