Xây dựng khu hành chính mới huyện Ia H' Drai
Xây dựng khu hành chính mới huyện Ia H’ Drai

(kontumtv.vn) – Các công trình hạ tầng cấp thiết của khu hành chính mới huyện Ia H’Drai được tỉnh Kon Tum quan tâm đầu tư. Dự kiến nhu cầu vốn để đầu tư kết cấu hạ tầng các công trình thiết yếu tại trung tâm huyện Ia H’Drai khoảng 693 tỷ đồng, trong đó kế hoạch năm 2016 đã bố trí 43 tỉ đồng để triển khai xây dựng 03 dự án cấp thiết, gồm: Trụ sở làm việc Huyện ủy, HĐND – UBND, Mặt trận – đoàn thể và các công trình phụ trợ; cấp nước sinh hoạt trung tâm huyện và đầu tư xây dựng các tuyến đường ĐĐT02, ĐĐT03, ĐĐT08 tại khu trung tâm huyện.

Ngoài ra, UBND huyện Ia H’Drai đang hoàn chỉnh thủ tục để triển khai đầu tư một số tuyến đường khác tại trung tâm hành chính huyện từ nguồn khai thác quỹ đất dự án, có tổng mức đầu tư khoảng 78 tỷ đồng.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *