(kontumtv.vn) – Huyện Đăk Hà tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải cho lãnh đạo, đội ngũ làm công tác tư pháp hộ tịch các xã, thị trấn và tuyên truyền viên cơ sở.

Học viên được phổ biến 6 chuyên đề gồm Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và những quy định liên quan đến thi hành pháp luật hiện nay; Luật Hòa giải đối thoại tại Tòa án và những vấn đề thực tiễn trong hòa giải ở cơ sở; Luật Hòa giải cơ sở 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kỹ năng soạn thảo đề cương và kỹ năng tuyên truyền pháp luật; Kỹ năng giao tiếp, quy trình thực hiện, xác lập hồ sơ hòa giải và hồ sơ thanh toán theo quy định và chuyên đề về các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc chấp hành, xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực: đất đai, tài nguyên môi trường, xây dựng, Y tế, giao thông, Luật Lâm nghiệp và Luật An toàn thực phẩm… Thông qua tập huấn, nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tư vấn, xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh liên quan đến tranh chấp dân sự, khiếu nại – tố cáo tại cơ sở; hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp, kiến nghị kéo dài, góp phần đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN trên địa bàn huyện./.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *