(kontumtv.vn) – Từ ngày 21 – 23/10, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kon Tum tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị hợp tác xã thích ứng với hộp nhập kinh tế quốc tế.

BOI DUONG NANG CAO NANG LUC QUAN TRI HOP TAC XA

Dự lớp có gần 50 đại biểu là lãnh đạo các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Trong 03 ngày, giảng viên Trường Cán bộ Quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn 2, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ giới thiệu đến các đại biểu 3 nội dung, gồm hội nhập kinh tế quốc tế, sứ mệnh của hợp tác xã; những yếu tố thành công của hợp tác xã; giải pháp nâng cao năng lực quản trị hợp tác xã.

Cùng với học lý thuyết, các đại biểu tập trung thảo luận và tham gia thực hành đối với từng nhóm vấn đề cụ thể.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *