(kontumtv.vn) – Trong nhiệm kỳ 2011- 2016, các cấp Hội Phụ nữ  tỉnh Kon Tum đã bám sát các chương trình hành động và nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực vận động hội viên, phụ nữ phát huy nội lực trong công tác giảm nghèo, tích cực tham gia phong trào Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Sinh hoạt Hội Phụ nữ ở cơ sở
Sinh hoạt Hội Phụ nữ ở cơ sở

Trong 5 năm qua, 100% tổ chức Hội cấp xã, phường, thị trấn và chi hội triển khai hoạt động tiết kiệm, có 55.395 hội viên phụ nữ tham gia các loại hình tiết kiệm, với số tiền trên 44 tỷ đồng, giúp đỡ cho hơn 20.600 lượt hội viên phụ nữ khó khăn vay phát triển sản xuất, chăn nuôi… Bên cạnh đó, các cấp Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng NN&PTNT tập trung nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác cho hội viên, phụ nữ vay phát triển kinh tế. Đồng thời phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức về quản lý, sử dụng nguồn vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; vận động hội viên, phụ nữ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa, phù hợp với điều kiện của tỉnh, chú trọng ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Đến nay các cấp Hội đã nhận ủy thác với ngân hàng tổng vốn hơn 785 tỷ đồng, cho 28.500 phụ nữ vay, tăng 290 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước. Trong đó có 9.800 phụ nữ nghèo vay vốn sử dụng các nguồn vốn vay có hiệu quả, nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo của tỉnh.

Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *