Họp đánh giá công tác tiếp công dân
Họp đánh giá công tác tiếp công dân

(kontumtv.vn) – Trong quý II năm 2017, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã tiếp gần 130 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. So với cùng kỳ 2016 tăng 59 lượt người. Trong đó: Trụ sở Tiếp dân tỉnh tiếp 31 lượt người. Các sở, ban, ngành tiếp 31 lượt người. UBND các huyện, thành phố tiếp 45 lượt người và các xã phường, thị trấn tiếp 22 lượt người.  

 Nội dung công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như tranh chấp đất đai, giải quyết chế độ chính sách, bồi thường giải phóng mặt bằng. Trên cơ sở tiếp công dân,  các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã hướng dẫn cho công dân làm đơn gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết 64 lượt, giải thích cho công dân hiểu về những vấn đề công dân thắc mắc 65 lượt.

                                                Văn Hiển – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *