Tuần tra bảo vệ rừng phòng hộ
Tuần tra bảo vệ rừng phòng hộ

(kontumtv.vn) – Thực hiện phương án đã được Chính phủ phê duyệt, từ năm 2015 đến nay tỉnh Kon Tum đã hoàn tất việc sắp xếp, đổi mới 7 công ty lâm nghiệp trong toàn tỉnh. Trong đó, Công ty Lâm nghiệp Đăk Tô thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm. 6 công ty còn lại  ở các huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi, Đăk Hà, Sa Thầy, Kon Rẫy và Kon Plông thực hiện nhiệm vụ công ích quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Qua gần 3 năm đổi mới và sắp xếp, phần lớn các công ty gặp khó khăn trong hoạt động. Cụ thể, do vướng quy định đóng cửa rừng nên Công ty Lâm nghiệp Đăk Tô không khai thác rừng theo phương án bền vững đã được Chính phủ phê duyệt. 6 công ty còn lại cũng gặp khó khăn do nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ cho dịch vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng hạn chế, không đáp ứng đủ nhu cầu thực tiễn.

Hiện nay, 7 công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh có hơn 320 lao động, tổng tài sản gần 253 tỉ đồng và được giao quản lý bảo vệ hơn 254.000 ha rừng tự nhiên và rừng phòng hộ.         

Văn Hiển – Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *