(kontumtv.vn) – UBMTTQVN các địa phương tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách chính thức người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Huyện Đăk Hà

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, UBMTTQ Việt Nam huyện đã lập danh sách sơ bộ 71 người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời, chủ động tiến hành việc kiểm tra, giám sát công tác triển khai bầu cử ở các địa phương; kịp thời hướng dẫn các địa phương khắc phục các tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện. Đến ngày 09/4, UBMTTQ huyện đã phối hợp tổ chức 38 hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với 71 người ứng cử Đại biểu HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong đó, có 69/71 người có số phiếu tín nhiệm đạt 100%.

Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết, thống nhất danh sách chính thức 58 người đủ tiêu chuẩn ứng cử để bầu ra 35 Đại biểu HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Huyện Sa Thầy

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua báo cáo kết quả tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Sa Thầy khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026; Tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về việc dự kiến lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện Sa Thầy khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, từ ngày 21/ 3 đến ngày 13/ 4/ 2021, Ban Thường trực UBMTTQVN các xã, phường, thị trấn phối hợp với UBNDcùng cấp đã triệu tập và chủ trì hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với 52 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện tại 23 thôn, làng trên địa bàn huyện, 01 đơn vị và 06 phường của thành phố Kon Tum. Kết quả 52/52 người được giới thiệu ứng cử đều được cử tri tín nhiệm 100%.

Trên cơ sở các nội dung được Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện thông qua, hội nghị đã thống nhất với danh sách 52 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện Sa Thầy khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu lấy 31 người.

Huyện Đăk Tô

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã báo cáo kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện.  Theo đó, đến ngày 10/4, tại 23 khu dân cư, các xã, thị trấn đã tổ chức xong hội nghị cử tri nơi cư trú cho 57 người ứng cử đại biểu HĐND huyện. Các hội nghị được thực hiện dân chủ, công khai, khách quan, tỷ lệ cử tri tham gia đều đảm bảo số lượng theo đúng quy định. Đa số người ứng cử đều được cử tri tín nhiệm cao.

Các đại biểu dự hội nghị đã biểu quyết thống nhất danh sách chính thức 53 người đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Huyện Kon Rẫy

Tại hội nghị, Ban thường trực UBMTTQVN huyện đã thông qua báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy trình, thủ tục.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất lập danh sách chính thức 51 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021, giảm 9 người so với Hội nghị hiệp thương lần 2 do có đơn xin rút ứng cử đại biểu HĐND huyện.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, UBMTTQVN huyện sẽ phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho những người ứng cử.

PV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *