(kontumtv.vn) –  Năm 2007, Tỉnh ủy Kon Tum khóa XIII đã ban hành Nghị quyết 04 về đẩy mạnh xây dựng các xã đặc biệt khó khăn. Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện, cùng với sự nỗ lực và quyết tâm của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị kết nghĩa, diện mạo nông thôn các xã đặc biệt khó khăn  trên địa bàn tỉnh đã có nhiều khởi sắc.

Nhà rông văn hóa xã
Nhà rông văn hóa xã

Triển khai thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy, thời gian qua các cấp, ngành, các địa phương đã có nhiều giải pháp trong triển khai thực hiện. Các cơ quan, đơn vị được phân công kết nghĩa xây dựng xã đã thành lập tổ, đội công tác giúp xã. Trong đó tập trung giúp xã xây dựng các thôn, làng no đủ – vững mạnh – an toàn; hướng dẫn, giúp đỡ, vận động nhân dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh có hiệu quả và nhân ra diện rộng…

Nhờ được tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành, các địa phương, đơn vị nên tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã giảm nhanh; số xã đặc biệt khó khăn cơ bản đạt no đủ – vững mạnh – an toàn tăng nhanh qua các năm. Hiện 100% xã có đường ô tô đến trung tâm.

Theo Quyết định số 582 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tháng 4/2017 Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020, tỉnh Kon Tum có 25 xã khu vực I, 28 xã khu vực II, 49 xã khu vực III và 429 thôn đặc biệt khó khăn. Trong đó có 68 thôn thuộc xã khu vực II, 361 thôn xã khu vực III. Tỉnh đang tiếp tục tập trung đẩy mạnh các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của người dân vùng đặc biệt khó khăn.

Thanh Tùng – Công Luận

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *