(kontumtv.vn) – Năm 2007, Tỉnh ủy Kon Tum khóa XIII đã ban hành Nghị quyết 04 về đẩy mạnh xây dựng các xã đặc biệt khó khăn. Qua 9 năm triển khai thực hiện, cùng với sự nỗ lực và quyết tâm của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị kết nghĩa, diện mạo nông thôn các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh đã có nhiều khởi sắc.

Người dân các xã đặc biệt khó khăn được hỗ trợ phát triển sản xuất
Người dân các xã đặc biệt khó khăn được hỗ trợ phát triển sản xuất

Triển khai thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy, thời gian qua các cấp, ngành, các địa phương tỉnh Kon Tum đã có nhiều giải pháp trong triển khai thực hiện. Đối với cấp tỉnh, đã tập trung rà soát, phân công lại một số cơ quan, đơn vị kết nghĩa xã đặc biệt khó khăn, đồng thời tham mưu, đề xuất ban hành các nghị quyết, quyết định hỗ trợ cho các xã đặc biệt khó khăn và trọng điểm đặc biệt khó khăn. Cấp huyện phân công từng phòng, ban, đơn vị giúp đỡ các thôn, làng. Cấp xã, phân công cấp ủy viên phụ trách từng thôn, làng; đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ. Qua đó, các cơ quan, đơn vị được phân công kết nghĩa xây dựng xã đã thành lập tổ, đội công tác giúp xã. Trong đó tập trung giúp xã xây dựng các thôn, làng no đủ – vững mạnh – an toàn; hướng dẫn, giúp đỡ, vận động nhân dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh có hiệu quả và nhân ra diện rộng. . .

Nhờ được tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành, địa phương, đơn vị, Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy Kon Tum đã đạt được kết quả tích cực. Đáng ghi nhận là tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn đã giảm nhanh, từ  trên 57% năm 2007 xuống còn dưới 35% năm 2015, trong đó có 18/53 xã  đặc biệt khó khăn có tỷ lệ hộ nghèo dưới 30% và 20 xã trọng điểm đặc biệt khó khăn có tỷ lệ hộ nghèo 44%; 100% xã có đường ô tô đến trung tâm;  hơn 42% xã  đặc biệt khó khăn cơ bản đạt no đủ – vững mạnh – an toàn; 118/409 thôn, làng cơ bản đạt no đủ – vững mạnh – an toàn.

                                                                        Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *