(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành kế hoạch đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện và nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị, hành chính công (gọi tắt là PAPI) và chỉ số cải cách hành chính (gọi tắt là PAR INDEX) trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

CAI THIEN, NANG CAO CHI SO HIEU QUA QUAN TRI, HANH CHINH CONG VA CHI SO CAI CACH HANH CHINH

Trong số 08 nội dung của chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), tỉnh phấn đấu tối thiểu giữ nguyên vị trí xếp thứ năm trong tổng số 63 tỉnh, thành trong cả nước về nội dung “ tham gia của người dân ở cấp cơ sở” và nâng mức xếp hạng lên 30/63 tỉnh, thành phố đối với nội dung “công khai , minh bạch”. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng mức xếp hạng lên phổ biến từ 03 đến 05 bậc, 07 bậc đối với các chỉ số “trách nhiệm giải trình của người dân”,” “kiểm soát tham nhũng trong khu vực công”, “thủ tục hành chính công”, “ cung ứng dịch vụ công”, “quản trị điện tử”; nâng ít nhất một bậc đối với chỉ số “quản trị môi trường”, chỉ số “thủ tục hành chính công”.

 Trong số 08 chỉ số cải cách hành chính ( PAR INDEX), cần tập trung khắc phục khuyết điểm, hạn chế liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của các sở, ngành, địa phương và các nội dung cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC.

Nghĩa Hà – Thanh Thái

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *