(kontumtv.vn) – Trọng dân, gần dân, thân dân, chăm lo đến lợi ích của dân, dân chủ với dân là một tư tưởng lớn, mang tính nhân văn và tính cách mạng sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phong cách, tư tưởng ấy của Bác đã và đang được cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh Kon Tum chú trọng học tập, làm theo. Qua đó đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên.

Trong những năm gần đây, phong trào làm đường bê tông, xây nhà văn hóa thôn, tổ dân phố diễn ra rộng khắp ở các khu dân cư trên địa bàn tỉnh và được nhân dân ủng hộ rất cao. Có được kết quả này là nhờ cán bộ, đảng viên ở khu dân cư  đã gần dân, hiểu được nhu cầu bức thiết của người dân, từ đó đề ra các mục tiêu thực hiện phù hợp và tích cực vận động nhân dân đồng thuận thực hiện. Ông Phùng Văn Thích (tổ dân phố 6, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum) nói: “Chắc chắn cán bộ, đảng viên mà không dân gần, sát dân thì các mục tiêu đề ra không hoàn thành đâu”.

Thực hiện học tập và làm theo phong cách gần dân, sát dân của Bác, thời gian qua, tùy theo chức năng, nhiệm vụ, mỗi cán bộ, đảng viên có những cách làm khác nhau, song tất cả có một điểm chung đó là tạo được niềm tin trong nhân dân. Trong những năm gần đây, tỉnh Kon Tum cơ bản thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội đề ra hàng năm. Cơ cấu kinh tế luôn chuyển dịch đúng hướng, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện. Kết quả này là minh chứng rõ nét trong việc xác định các mục tiêu phù hợp và sự đồng thuận thực hiện của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Huỳnh, Trưởng Ban đại diện Người cao tuổi tỉnh Kon Tum nói: “Từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên cũng đã thể hiện qua hành động của mình, tư tưởng, đạo đức của Bác nhất là vấn đề sát với thực tế, gần dân, hiểu dân nhiều hơn nên đã giải quyết được vấn đề cơ bản trong cuộc sống của nhân dân”.

Hướng về cơ sở là mục tiêu đã và đang được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh xác định khi triển khai các nhiệm vụ. Đây là chuyển biến rõ nét của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo phong cách của Bác về gần dân, sát dân chăm lo đến lợi ích của dân, dân chủ với dân. Ông Huỳnh Đăng Hải, Chủ tịch Hội Người cao tuổi thành phố Kon Tum nói: “Để thực hiện tốt vấn đề gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với nhân dân thì từng cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh Kon Tum phải tăng cường hơn nữa về công tác vận động quần chúng, tăng cường công tác dân vận khéo để làm sao giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, xóa nghèo, làm giàu bền vững và giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh”.

Học tập và làm theo phong cách gần dân, sát dân, chăm lo đến lợi ích của dân, dân chủ với dân là nhiệm vụ trước mắt và lâu dài đối với cán bộ, đảng viên nói chung, cán bộ đảng viên trên địa bàn tỉnh nói riêng để không ngừng củng cố lòng tin của nhân dân với cán bộ, đảng viên. Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội đề ra hàng năm, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng phát triển.

                                                                                    Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *