(kontumtv.vn) – Chuyển đổi mô hình để hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã 2012 là một trong những khâu đầu tiên, quan trọng, nhằm khắc phục những yếu kém, tạo điều kiện thúc đẩy HTX phát triển. Tuy nhiên sau gần 3 năm thực hiện, việc chuyển đổi mô hình HTX kiểu mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum vẫn còn chậm và gặp nhiều khó khăn, cần được quan tâm hơn.

Là một trong những HTX thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động đầu tiên của tỉnh, sau khi chuyển đổi, từ tháng 8/2014 đến nay, HTX Vận tải Tây Nguyên  (thành phố Kon Tum) đã tập trung củng cố bộ máy, xây dựng lại điều lệ và phương án sản xuất kinh doanh, không chỉ tạo điều kiện thuận lợi trong tổ chức hoạt động của HTX mà còn mang lại nhiều lợi ích cho thành viên.

HTX Vận tải Tây Nguyên được thành lập từ cuối năm 2000. Lúc đầu thành lập, HTX chỉ có 7 thành viên, với 7 đầu phương tiện. Đến nay đơn vị đã phát triển được 87 thành viên với trên 120 phương tiện, vận chuyển trên 29 tuyến nội tỉnh, liên tỉnh và liên vận quốc tế. Sau khi thực hiện chuyển đổi sang mô hình HTX kiểu mới, cái được lớn nhất là không chỉ tăng cường về cơ sở pháp lý, nâng cao năng lực, uy tín của HTX, mà còn giúp cho các thành viên tiếp cận với các nguồn vốn vay để đầu tư mới phương tiện, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, nâng cao thu nhập của các thành viên và người lao động. Bà Bùi Thị Thu, quản lý HTX Vận tải Tây Nguyên nói: “Luật HTX qui định thông thoáng hơn, nhất là trong phạm vi ưu đãi, cho nên lợi ích của các thành viên nâng lên. Rồi có những điểm mới, như Hội đồng quản trị đi nước bạn ký hợp đồng, hồi xưa là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, nước bạn họ không hiểu, nhưng mà nay là giám đốc, phó giám đốc thì nước bạn hiểu, nên việc ký hợp đồng dễ dàng”.

Chuyển đổi mô hình kiểu mới giúp HTX Vận tải Tây Nguyên
Chuyển đổi mô hình kiểu mới giúp HTX Vận tải Tây Nguyên hoạt động thuận lợi

Tuy mang lại nhiều lợi ích, nhưng đến nay, việc chuyển đổi mô hình HTX trên địa bàn tỉnh còn chậm. Tính đến cuối quý I/2016, toàn tỉnh có 91 HTX, trong đó chỉ có 50 HTX đang còn hoạt động và mới chỉ có 20 HTX đã thực hiện chuyển đổi mô hình, chiếm 40% tổng số HTX còn hoạt động. Ngoài nguyên nhân chậm ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, nhiều HTX còn gặp khó khăn trong khâu rà soát tư cách thành viên, góp vốn điều lệ, xác định tài sản, công nợ của HTX; lúng túng trong việc xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, định hướng đầu tư để mang lại hiệu quả, lợi ích cho các thành viên. Trong đó, phần lớn chủ yếu ở các HTX nông nghiệp. Ông Lê Tấn Bửu, Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp Đoàn Kết (thành phố Kon tum) cho biết: “HTX Đoàn Kết có trở ngại, nguyên nhân là trước đây là toàn bộ thành viên đóng cổ phần rất đông, từ cổ phần hóa chuyển sang. Do đó hiện tại nay chúng tôi đang tiến hành để khảo sát, điều tra, xác minh lại những hộ còn lại để xác định lại cổ phần thành viên đã đóng. Do đó công tác chuẩn bị thời gian hơi chậm trễ so với kế hoạch”.

Tuy hạn chót để số HTX còn lại bắt buộc phải chuyển đổi hoặc giải thể theo qui định của Luật là tháng 7/2016, nhưng đến thời điểm này, số HTX chưa thực hiện chuyển đổi vẫn còn nhiều. Mặc dù trong thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt và Liên minh HTX đã có hướng dẫn, tập huấn cụ thể, nhưng tiến độ vẫn còn chậm và có khả năng không đạt so với thời gian yêu cầu. Ông Nguyễn Thái Lợi, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Kon Tum nói: “Về phần trách nhiệm của Liên minh thì chúng tôi làm rất tích cực, tổ chức tập huấn, rồi gửi tài liệu, đi đến HTX tư vấn, làm việc với các huyện, vừa làm việc trực tiếp, vừa có văn bản gửi đôn đốc, nhắc nhở các huyện có HTX. Nhưng đến nay, qua theo dõi, phần lớn các huyện ít quan tâm việc này và chưa làm hết trách nhiệm của mình. Thứ hai là đối với các HTX, đây là quyền lợi trực tiếp và sát sườn của các HTX, nhưng các HTX  nhìn chung ý thức trách nhiệm về việc này chưa tốt cho nên làm chưa tích cực lắm”.

Với mục tiêu nhằm khuyến khích và phát triển mô hình HTX kiểu mới hoạt động theo đúng bản chất HTX, ngày 20/11/2012 Quốc hội đã thông qua Luật Hợp tác xã 2012 và có hiệu lực thi hành từ 01/7/2013, thay thế Luật Hợp tác xã 2003. Trong đó đã xác định rõ bản chất của HTX là phục vụ nhu cầu, nguyện vọng của thành viên, coi trọng lợi ích hơn lợi nhuận; mở rộng các phạm vi ưu đãi cho hoạt động của HTX và nhiều điểm mới ưu việt khác. Việc chuyển đổi mô hình HTX được thành lập trước ngày 1/7/2013 theo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật HTX 2012 là việc làm thiết thực, cần được quan tâm hơn, nhằm tạo điều kiện để HTX phát triển trong thời gian tới.

                                                                       Quang Mẫn – Duy Phong  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *