(kontumtv.vn) – Công tác quản lý nhà nước đối với ngành Công Thương cần thay đổi cơ bản để xây dựng nền kinh tế thị trường thực chất và hiệu quả.

Ảnh minh họa

Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ đối với ngành Công Thương tại Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Bộ Công Thương.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu ngành Công Thương tập trung tái cơ cấu ngành, lĩnh vực đáp ứng yêu cầu đổi mới, với trách nhiệm kiến tạo, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân kinh doanh trong lĩnh vực ngành quản lý.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, thực hiện các giải pháp đồng bộ để công nghiệp, thương mại trong nước có thể dịch chuyển nhanh hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu, tăng năng suất dựa trên ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo; kết nối tốt hơn giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI để nâng cấp nền kinh tế.

Khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân tham gia tích cực hơn nữa vào thực hiện chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tạo động lực và điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân phát triển ngày càng lớn mạnh, trừ một số lĩnh vực quan trọng nhà nước cần chi phối.

Nêu cao cung cách làm việc với tinh thần khởi nghiệp, tinh thần phục vụ doanh nghiệp; tiếp tục đổi mới cải cách thể chế, cơ chế chính sách; xây dựng chiến lược, quy hoạch theo hướng thị trường; xây dựng các chính sách khuyến khích, ưu đãi phải phù hợp với cơ chế thị trường đồng thời tạo động cơ mạnh mẽ cho các chủ thể của nền kinh tế lựa chọn hành động để đạt mục tiêu đề ra.

Thông báo nêu rõ, cơ chế hỗ trợ của Nhà nước cũng phải thay đổi, tiến tới chấm dứt cơ chế “xin – cho”; không bao cấp, hỗ trợ cho sự yếu kém; chống lợi ích cục bộ và lợi ích nhóm. Phát triển công nghiệp phải gắn với bảo vệ môi trường, kiên quyết không đánh đổi môi trường để thu hút đầu tư, nhất là môi trường sống của người dân. Lãnh đạo các Bộ, các địa phương phải chịu trách nhiệm chính trị trước Đảng và Nhà nước, trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra thảm họa môi trường.

Tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục tập trung xây dựng văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách của ngành Công Thương; tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp và người dân, tận dụng triệt để, hiệu quả những lợi ích do hội nhập mang lại.

Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ, nhất là công nghiệp khai khoáng chế tạo, trong đó lưu ý có phương án phù hợp tăng xuất khẩu dầu khí. Các ngành hàng, các tập đoàn, tổng công ty kể cả doanh nghiệp tư nhân phải có giải pháp gia tăng sản xuất để góp phần vào tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Trong đầu tư, cần khắc phục tình trạng trì trệ ở các dự án, có phương án xử lý phù hợp các dự án kém hiệu quả, mất vốn, thua lỗ kéo dài. Phát triển ngành năng lượng bền vững phù hợp với điều kiện nước ta; đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông sản, công nghiệp hỗ trợ, các ngành dịch vụ thương mại, đồng thời có giải pháp kết nối sản xuất với thị trường.

Thực hiện các giải pháp đồng bộ để đẩy mạnh xuất khẩu và phát triển thị trường trong nước, quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu xuất khẩu tăng 10%. Tăng cường vai trò của các doanh nghiệp Việt Nam trong phát triển các chuỗi bán lẻ hiện đại. Tiếp tục triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Đề án Phát triển thị trường trong nước.

Tăng cường quản lý thị trường, hoạt động bán hàng đa cấp, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại (đặc biệt là phân bón giả, vật liệu nổ công nghiệp v.v…). Áp dụng những biện pháp phòng vệ thương mại phù hợp, nhất là hàng rào kỹ thuật, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ hiệu quả sản xuất trong nước, người tiêu dùng. Củng cố Hội đồng Cạnh tranh, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của các doanh nghiệp và người dân. Đẩy mạnh tái cơ cấu, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ, bảo đảm công khai minh bạch, không để thất thoát vốn. Đồng thời, Bộ Công Thương phải rà soát cơ cấu tổ chức, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả và tinh thần phục vụ doanh nghiệp, người dân.

Bộ Công Thương tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí; chấn chỉnh công tác cán bộ, bảo đảm thực hiện theo đúng quy định và kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm.

Hoàng Diên/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *