CAP HON 54.000 CAY GIONG PHUC VU CHO TET TRONG CAY

(kontumtv.vn) – Để công tác trồng cây trong dịp phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2018 đạt hiệu quả, ngày 4/6, Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum đã tổ chức cấp hơn 54.000 cây giống các loại gồm sao xanh, xà cừ, trắc, hương, huỳnh đàn đỏ, thông ba lá…. cho các huyện, thành phố và các sở, ngành; tổng kinh phí 600 triệu đồng.

Trong đó, huyện Đăk Hà được cấp 1.500 cây, huyện Kon Rẫy hơn 4.400 cây, huyện Ia H’Drai hơn 7.000 cây, huyện Đăk Tô hơn 2.400 cây, huyện Đăk Glei hơn 2.700 cây, huyện Tu Mơ Rông 2.500 cây, huyện Ngọc Hồi hơn 4.600 cây, huyện Sa Thầy 1.900 cây, thành phố Kon Tum hơn 2.300 cây, huyện Kon Plông 630 cây và hơn 24.300 cây cấp cho các đơn vị Tỉnh Đoàn, Ban Quản lý Rừng đặc dụng Đăk Uy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh, Đài PT – TH tỉnh.

Sau khi nhận cây giống, các đơn vị sẽ tổ chức trồng trong dịp Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2018.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *