(kontumtv.vn) – Thời gian qua, việc triển khai các chương trình tín dụng của NHCSXH trên địa bàn thành phố Kon Tum đạt được nhiều kết quả tích cực, chất lượng tín dụng chính sách ngày càng được nâng lên.

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác để khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống. Tổng dư nợ cuối năm 2021 đạt gần 500 tỷ đồng, với hơn 11.500 hộ còn dư nợ. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, NHCSXH tỉnh đã điều chỉnh kỳ hạn trả nợ cho 515 hộ vay và giải ngân 164 tỷ đồng cho gần 4.000 lượt hộ hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố vay vốn để khôi phục sản xuất kinh doanh; chất lượng tín dụng ngày càng được nâng lên, nợ quá hạn và khoanh nợ chiếm tỷ lệ 0,43%/tổng dư nợ.

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho hơn 530 hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo; tạo việc làm cho trên 740 lao động có việc làm mới; xây dựng, cải tạo trên 2.500 công trình nước sạch và công trình vệ sinh…

Trong năm 2022, thành phố Kon Tum tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng chính sách hướng đến các trường hợp như là hợp tác xã, tổ hợp tác đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh; hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn mới; các hộ thuộc diện giãn dân trên địa bàn thành phố cần vốn để xây dựng nhà ở, đầu tư sản xuất; các hộ buôn bán nhỏ lẻ; vay vốn giải quyết việc làm, học sinh, sinh viên./.

Trọng Nghĩa

Trung tâm VH-TT-DL&TT TP. Kon Tum

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *