(kontumtv.vn) – Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2016; Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển KT-XH 5 năm 2016 – 2020; Ban hành hàng loạt Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh; Miễn thị thực cho thành viên tổ bay hãng hàng không nước ngoài … là những thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 7/2016.

 

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2016

Ngày 8/7/2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết 60/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công công trình; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm; rà soát tình hình và tiến độ thực hiện kế hoạch giải ngân các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài…

Miễn thị thực cho thành viên tổ bay hãng hàng không nước ngoài

Tại Nghị quyết số 62/NQ-CP ngày 21/7/2016, Chính phủ đồng ý chủ trương miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam trên cơ sở có đi có lại cho thành viên tổ bay của các hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại Việt Nam bao gồm: 1- Thành viên tổ bay của các hãng hàng không nước ngoài không phân biệt quốc tịch trên các chuyến bay của hãng hàng không đó đến và đi từ Việt Nam. 2- Thành viên tổ bay của các hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại Việt Nam đến Việt Nam trên các chuyến bay thương mại hoặc bằng các phương tiện giao thông khác để làm nhiệm vụ là thành viên tổ bay trên các chuyến bay đi từ Việt Nam. 3- Thành viên tổ bay của các hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại Việt Nam đến Việt Nam trên các chuyến bay của hãng với tư cách là thành viên tổ bay, sau đó xuất cảnh Việt Nam như hành khách trên các chuyến bay thương mại hoặc bằng các phương tiện giao thông khác.

Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển KT-XH 5 năm 2016 – 2020

Chính phủ ra Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 22/07/2016 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020.

Việc xây dựng và ban hành Chương trình hành động nhằm quán triệt và chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020. Chương trình hành động này cụ thể hóa các nhiệm vụ nhằm thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020.

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện NQ Đại hội XII của Đảng

Ngày 22/7/2016, Chính phủ đã có Nghị quyết 64/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ban hành hàng loạt Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh

Chính phủ đã ban hành hàng loạt Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh có hiệu lực từ ngày 1/7/2016 gồm: Nghị định số 57/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/2/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng; Nghị định số58/2016/NĐ-CP quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự; Nghị định số 60/2016/NĐ-CP quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Nghị định số 61/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh; Nghị định số62/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; Nghị định số 63/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; Nghị định số 64/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 65/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe; Nghị định số 66/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, giống cây trồng, nuôi động vật rừng thông thường, chăn nuôi, thủy sản, thực phẩm; Nghị định số 67/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế; Nghị định số68/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan; Nghị định số 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ; Nghị định số 70/2016/NĐ-CP về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải; Nghị định số 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm; Nghị định số 75/2016/NĐ-CP quy định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV; Nghị định số 77/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; Nghị định số 78/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa; Nghị định số 79/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; Nghị định số 80/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP  ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt;Nghị định số 81/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 6/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông; Nghị định số 84/2016/NĐ-CP về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng; Nghị định số 86/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán; Nghị định số87/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy; Nghị định số 89/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế; Nghị định số 90/2016/NĐ-CPquy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; Nghị định số 91/2016/NĐ-CP về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; Nghị định số92/2016/NĐ-CP quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng; Nghị định số 93/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm…

Đồng thời, trong tháng 7/2016, Chính phủ cũng ban hành các Nghị định gồm:Nghị định số 59/2016/NĐ-CP quy định về Chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng;Nghị định số71/2016/NĐ-CP quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án;Nghị định số 72/2016/NĐ-CP về hoạt động nhiếp ảnh;Nghị định số 74/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế;Nghị định số 82/2016/NĐ-CP quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân đội nhân dân Việt Nam; Nghị định số 83/2016/NĐ-CP quy định bậc trình độ kỹ năng nghề, điều kiện nâng bậc của công nhân quốc phòng;Nghị định số 85/2016/NĐ-CP về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;Nghị định số 99/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu; Nghị định số 114/2016/NĐ-CP quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài; Nghị định số 115/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp; Nghị định số116/2016/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc

Ngày 1/7/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc. Trong đó, Quy định hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc bao gồm: Chuẩn bị ứng phó, tổ chức ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố hóa chất độc và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với sự cố hóa chất độc trên lãnh thổ và trên các vùng biển Việt Nam.

Nâng mức trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong

Quyết định số 29/2016/QĐ/TTg về điều chỉnh chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong (TNXP) đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến được ban hành ngày 5/7/2016.Theo đó, điều chỉnh trợ cấp đối với TNXP đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ từ mức 360 ngàn đồng/tháng lên 540 ngàn đồng/tháng kể từ ngày 1/1/2016.

Phê chuẩn nhân sự 54 tỉnh, thành phố

Trong tháng 7, Thủ tướng Chính phủ đã ký các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 54 tỉnh, thành phố gồm: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; thành phố Đà Nẵng; tỉnh Đồng Nai; tỉnh Hậu Giang; tỉnh Nam Định; tỉnh Đồng Tháp; tỉnh Tiền Giang; tỉnh Bắc Kạn; tỉnh Lào Cai; tỉnh Long An; tỉnh Bến Tre; tỉnh Thái Nguyên; tỉnh Bắc Ninh; tỉnh Hà Tĩnh; tỉnh Điện Biên; tỉnh Thanh Hóa; tỉnh Bình Định, tỉnh Nam Định; tỉnh Quảng Bình; tỉnh Trà Vinh; tỉnh Cà Mau; thành phố Cần Thơ; tỉnh Tuyên Quang; tỉnh Yên Bái; tỉnh Nghệ An; tỉnh Lai Châu; tỉnh Gia Lai; tỉnh Vĩnh Phúc; tỉnh Hà Giang; tỉnh Vĩnh Phúc; tỉnh Thái Bình; tỉnh Bình Thuận; tỉnh Hưng Yên; tỉnh Lạng Sơn; thành phố Hải Phòng; tỉnh Bình Dương; tỉnh Thừa Thiên Huế; tỉnh Kon Tum; tỉnh Quảng Ninh; tỉnh Bạc Liêu; tỉnh Quảng Ngãi; tỉnh Bắc Giang; tỉnh Hà Nam; thành phố Hồ Chí Minh; tỉnh Đắk Nông; thành phố Hải Phòng; tỉnh Kiên Giang; tỉnh Hải Dương; tỉnh Sóc Trăng; tỉnh Quảng Trị; tỉnh Vĩnh Long; tỉnh Tây Ninh; tỉnh An Giang; tỉnh Đắk Lắk; tỉnh Ninh Thuận; tỉnh Lâm Đồng.

Thủ tướng chỉ thị tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm ATGT đường thủy nội địa

Ngày 5/7, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 23/CT-TTg yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương liên quan tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, chú trọng hoàn thiện các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải, quy chuẩn kỹ thuật kết cấu hạ tầng giao thông, ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực đường thủy nội địa; sơ kết đánh giá kết quả thí điểm phương tiện thủy nội địa chạy tuyến ven biển.

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm nhằm kéo giảm sâu tai nạn giao thông  đường thủy 6 tháng cuối năm để bảo đảm mức giảm chung của cả năm 2016 từ 5% đến 10%; đồng thời, tiến hành tổng điều tra phương tiện thủy nội địa và thuyền viên, người lái phương tiện, đơn vị kinh doanh vận tải đường thủy…

Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, An toàn giao thông trên quốc lộ 5 và cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Thủ tướng Chính phủ có công điện số 1251/CĐ-TTg  ngày 19/07/2016  yêu cầu tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên Quốc lộ 5 và cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải tổ chức rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô giữa Hà Hội và Hải Phòng; trong đó, xác định rõ lộ trình giữa bến đầu và bến cuối; xác định rõ các điểm đón – trả khách dọc trên tuyến; tổng số chuyến xe trong ngày và tần suất tối đa trong mỗi giờ cao điểm; xây dựng lịch trình khai thác cụ thể cho từng chuyến xe trên tuyến, thống nhất với Sở Giao thông vận tải địa phương, công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ứng phó và khắc phục cơn bão số 1

Trong tháng, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 1314/CĐ-TTgngày 27/07/2016 và Công điện số 1315/CĐ-TTg ngày 28/07/2016 chỉ đạo các Bộ ngành, địa phương liên quan triển khai ứng phó và khắc phục hậu quả cơn bão số 1 năm 2016.

Phê duyệt 3 dự án phục vụ giáo dục thể thao trường học

Ngày 6/7/2016, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1284/QĐ-TTgphê duyệt chủ trương đầu tư 3 dự án xây dựng công trình thể thao phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học gồm: Dự án đầu tư một số hạng mục hạ tầng và rèn luyện thể chất tại Phân viện miền Nam (Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam); Dự án xây dựng Khu Giáo dục thể chất Trường cán bộ Hội Nông dân Việt Nam; Dự án xây dựng Nhà Thể chất Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng

Chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1340/QĐ-TTg ngày 8/7/2016.

Chương trình đặt ra các chỉ tiêu đến năm 2020, 90% bố, mẹ, người chăm sóc trẻ ở thành thị và 60% bố, mẹ, người chăm sóc trẻ ở nông thôn của những trẻ tham gia uống sữa được truyền thông, giáo dục và tư vấn về dinh dưỡng; 70% số học sinh mẫu giáo và tiểu học ở vùng thành thị, nông thôn được uống sữa theo Chương trình Sữa học đường.

Đào tạo tài năng trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Đào tạo tài năng trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật giai đoạn 2016 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” tại Quyết định số 1341/QĐ-TTg ngày 8/7/2016.

Mục tiêu phấn đấu hằng năm có từ 4 – 5 tài năng thuộc mỗi lĩnh vực, ngành đào tạo được cử tham dự và đoạt giải thưởng các cuộc thi, hội diễn, triển lãm nghệ thuật trong nước và quốc tế hoặc được Hội đồng chuyên môn đánh giá cao, được công chúng đón nhận.

Tăng cường dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài

Ngày 12/7/2016, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường dạy tiếng Việt trên mạng trực tuyến cho người Việt Nam ở nước ngoài” tại Quyết định số 1382/QĐ-TTg với mục tiêu nhằm xây dựng và duy trì chương trình dạy tiếng Việt trên mạng trực tuyến (gồm 6 trình độ) căn bản, thiết thực, hiệu quả, phù hợp, dễ tiếp cận cho người Việt Nam ở nước ngoài, nhằm giúp cho các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là thế hệ trẻ có đủ vốn tiếng Việt để thường xuyên sử dụng, góp phần duy trì và phát huy ý thức hướng về cội nguồn, tình cảm hướng về quê hương, đất nước, giữ gìn bản sắc dân tộc.

Bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài

Tại Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 19/07/2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hoá nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030.

Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài nhằm bổ sung và phát triển đội ngũ giảng viên, giáo viên, nghiên cứu viên, chuyên gia, văn nghệ sĩ, nguồn nhân lực chất lượng cao, nòng cốt cho sự nghiệp đào tạo, nghiên cứu và biểu diễn văn hóa nghệ thuật của đất nước.

Triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện

Ngày 25/07/2016, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1461/QĐ-TTgphê duyệt Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Quyết định nêu rõ, đối tượng, điều kiện xét đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định tại Điều 66, Điều 106 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13.

Phát triển mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ môi trường

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại Quyết định số 1463/QĐ-TTg ngày 22/07/2016  nhằm tăng cường năng lực xử lý chất thải, kiểm soát và khắc phục ô nhiễm, nâng cao chất lượng môi trường.

Phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” tại Quyết định 1464/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 với mục đích nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Người có nguy cơ bị bạo lực và nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện, can thiệp và hỗ trợ kịp thời nhằm ngăn ngừa bạo lực xảy ra và có cơ hội cải thiện nâng cao chất lượng môi trường sống và làm việc.

Phương Nhi/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *