(kontumtv.vn) – Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2015; Tăng cường xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; Lập hành lang bảo vệ nguồn nước phòng nguy cơ ô nhiễm; Quy hoạch tổng thể vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt… là thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 30/4-7/5/2015.

 

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2015

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2015, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành liên quan chủ động điều hành linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ; thực hiện động bộ các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, hạn chế nhập siêu; rà soát, đánh giá tình hình thực hiện chính sách nhà ở xã hội; giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc của nhân dân; thí điểm cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài…

Tăng cường xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản

Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 07/CT-TTg về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công, bảo đảm không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản sau 31/12/2014. Việc để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản sau ngày 31/12/2014 sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định pháp luật về đầu tư công và các quy định phát luật hiện hành.

Khẩn trương giải phóng mặt bằng các Dự án mở rộng QL1

Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 652/CĐ-TTg yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Quảng Nam, Bình Định, Ninh Thuận, Bình Thuận, Hậu Giang, Cần Thơ khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát từng vị trí tồn tại về mặt bằng, xử lý dứt điểm và bàn giao cho Chủ đầu tư, Nhà đầu tư các dự án trước ngày 30/5/2015, đồng thời tổ chức lực lượng bảo vệ thi công những đoạn người dân cản trở để các nhà thầu tổ chức thi công.

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Chủ đầu tư, Nhà đầu tư các dự án tích cực phối hợp với địa phương để giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, yêu cầu các nhà thầu tăng cường huy động năng lực thi công đảm bảo tiến độ các dự án.

Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2015/NĐ-CP quy định về quản lý chất thải và phế liệu. Theo đó, tổ chức, cá nhân trực tiếp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất phải ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu theo quy định. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phân loại chất thải tại nguồn nhằm mục đích tăng cường tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý và thu hồi năng lượng. Việc xả nước thải phải được quản lý kết hợp cả theo địa giới hành chính và theo lưu vực.

Ban hành Nghị định về chứng khoán phái sinh

Chính phủ đã ban hành Nghị định 42/2015/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh. Theo đó, tổ chức, cá nhân được tự do đầu tư vào các chứng khoán phái sinh trên thị trường chứng khoán phái sinh, trừ một số trường hợp đầu tư có điều kiện. Sở giao dịch chứng khoán được tổ chức giao dịch các chứng khoán phái sinh theo phương thức giao dịch khớp lệnh và phương thức giao dịch thỏa thuận.

14 dịch vụ đo đạc, bản đồ phải có giấy phép

Chính phủ đã ban hành Nghị định 45/2015/NĐ-CP về hoạt động đo đạc và bản đồ. Theo đó, 14 hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ phải có giấy phép gồm: 1- Khảo sát, lập đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình đo đạc và bản đồ; 2- Kiểm tra, nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ; 3- Xây dựng lưới trọng lực, thiên văn, tọa độ, độ cao; 4- Chụp ảnh, quét địa hình từ máy bay; 5- Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình; 6- Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình đáy biển; 7- Đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính; 8- Thành lập bản đồ hành chính; 9- Đo vẽ, thành lập bản đồ địa giới hành chính; 10- Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ; 11- Xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý; 12- Thành lập bản đồ chuyên đề; át-lát địa lý; 13-Khảo sát địa hình; đo đạc công trình; 14- Kiểm định các thiết bị đo đạc.

Lập hành lang bảo vệ nguồn nước phòng nguy cơ ô nhiễm

Chính phủ đã ban hành Nghị định 43/2015/NĐ-CP quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước. Nghị định này quy định cụ thể về phạm vi và cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện, thủy lợi, sông, suối, kệnh rạch… Ngoài ra, Nghị định cũng quy định cụ thể các hành vi bị cấm trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước.

Quy hoạch tổng thể vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Tại Quyết định 575/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Quy hoạch nhằm góp phần đẩy mạnh phát triển nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hoá lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao; đảm bảo vững chắc an ninh lương thực, thực phẩm quốc gia và gia tăng xuất khẩu.

Khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 13/2015/QĐ-TTg với nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Theo đó, tổ chức kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên phạm vi toàn quốc được hưởng cơ chế, chính sách về quy hoạch, đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng; cơ chế, khuyến khích đầu tư phương tiện vận tải; hỗ trợ hoạt động khai thác vận tải; đồng thời, người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt được trợ giá.

Tăng cường kết nối giao thông vận tải trong ASEAN

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 604/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường kết nối giao thông vận tải trong ASEAN đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”. Mục tiêu của Đề án là hoàn thành việc thực hiện các cam kết của Việt Nam trong ASEAN về giao thông vận tải; phát huy hiệu quả kết nối để phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm lợi ích quốc gia, nâng cao vị thế, vai trò và năng lực cạnh tranh quốc tế của Việt Nam.

Thí điểm sử dụng chất thải rắn sinh hoạt làm nhiên liệu sản xuất xi măng

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương thực hiện thí điểm Dự án áp dụng “Công nghệ sử dụng chất thải rắn sinh hoạt làm nhiên liệu thay thế cho nhà máy xi măng ở Việt Nam”. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng lựa chọn địa điểm phù hợp, thống nhất với các địa phương liên quan và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định, bảo đảm hiệu quả.

Quy hoạch hệ thống báo chí đối ngoại

Trong năm 2015, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, các cơ quan báo, đài, UBND các tỉnh xây dựng Quy hoạch hệ thống báo chí đối ngoại. Đó là một trong những nhiệm vụ trong Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2015 – 2017 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định 587/QĐ-TTg.

Mục tiêu của Kế hoạch là định hướng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ  và UBND cấp tỉnh các nhiệm vụ trọng tâm của công tác thông tin đối ngoại cần triển khai trong giai đoạn 2015 – 2017; đồng thời, làm cơ sở để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và UBND cấp tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện hoạt động thông tin đối ngoại bảo đảm thống nhất, hiệu quả, đồng bộ trên phạm vi cả nước.

Triển khai nhiệm vụ đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân năm 2015

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư (896) đã ký Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án này trong năm 2015.

Theo Kế hoạch, trong năm 2015, Ban Chỉ đạo 896 sẽ cùng các Bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện các nội dung công việc gồm: Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2015; hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc cấp số định danh cá nhân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; tổ chức họp, hội thảo phục vụ việc triển khai thực hiện Đề án; các hoạt động khác.

Xử lý cán bộ sai phạm trong vụ cấp gà sai đối tượng

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh – Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo huyện, xã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm về việc xảy ra sai phạm trong hỗ trợ gà không đúng đối tượng tại xã Quế An, huyện Quế Sơn trong Chương trình xây dựng nông thôn mới; xử lý kỷ luật cán bộ có sai phạm và công bố công khai.

Phương Nhi/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *