(kontumtv.vn) – Quy định mới về số lượng Phó Chủ tịch UBND; hạn chế thấp nhất thiệt hại do rét đậm, rét hại; tăng cường thực hiện chính sách ưu đãi người có công;… là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 25-29/1/2016.

Ảnh minh họa

Quy định mới về số lượng Phó Chủ tịch UBND

Chính phủ ban hành Nghị định08/2016/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/3/2016.

Hạn chế thiệt hại do rét đậm, rét hại

Để hạn chế thiệt hại do rét đậm, rét hại đối với người dân sản xuất nông nghiệp, chủ động bảo đảm an toàn cho đàn gia súc, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10200/CT-BNN ngày 16/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phòng, chống đói, rét cho gia súc trong vụ Đông Xuân 2015-2016 và chỉ đạo công tác phòng chống rét cho thủy sản nuôi; chỉ đạo cơ quan chức năng của địa phương theo dõi chặt chẽ, cập nhật diễn biến thời tiết và thông báo, hướng dẫn nhân dân biết để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống rét, bảo đảm an toàn cho người, sản xuất nông nghiệp, hạn chế thiệt hại.

Tăng cường thực hiện chính sách ưu đãi người có công

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các bộ, ngành, cơ quan ở trung ương, các cấp ủy Đảng và chính quyền ở địa phương; các đoàn thể chính trị-xã hội căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình cần tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Không được thành lập nhiều hơn một Văn phòng đại diện nước ngoài tại 1 tỉnh

Theo Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài, một thương nhân nước ngoài không được thành lập nhiều hơn một Văn phòng đại diện hoặc Chi nhánh có cùng tên gọi trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hỗ trợ gạo cho 13 tỉnh

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) hơn 12 nghìn tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 13 tỉnh: Cao Bằng, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Hà Nam, Yên Bái, Bình Định, Ninh Thuận, Phú Yên, Đắk Lắk, Gia Lai, Thanh Hóa, Quảng Nam, Kon Tum để hỗ trợ cho nhân dân trong dịp Tết nguyên đán năm 2016.

Điều kiện công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện, trình tự công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm, muốn được công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm thì ngoài việc đáp ứng điều kiện quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 40 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, việc công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm phải đáp ứng điều kiện: Không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới sau khoảng thời gian nhất định cho từng bệnh quy định tại Quyết định này.

Đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp

Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, sự nghiệp phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế.

Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với mục tiêu sắp xếp, kiện toàn và đẩy mạnh tái cấu trúc để nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, đến năm 2030 giảm khoảng 30% số lượng tổ chức.

66 chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam

Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định 158/QĐ-TTg với 66 chỉ tiêu của 9 lĩnh vực: 1- Chỉ số tổng hợp; 2- Dân số và nhân khẩu học; 3- Lao động – Việc làm; 4- Tham gia tổ chức chính trị-xã hội, hoạt động xã hội – tình nguyện; 5- Khoa học và Công nghệ; 6- Giáo dục – Đào tạo và dạy nghề; 7- Y tế – Sức khỏe – Các vấn đề xã hội; 8- Văn hóa – Thể dục thể thao; 9- Pháp luật.

Hỗ trợ trang thiết bị cho các nhà thiếu nhi khu vực khó khăn

Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc hỗ trợ trang thiết bị cho các Nhà thiếu nhi tại các khu vực, địa bàn khó khăn năm 2016. Theo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, hiện cả nước có 44 Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi cấp tỉnh, 144 Nhà thiếu nhi cấp huyện thuộc khu vực, địa bàn khó khăn.

Hoàng Diên/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *