(kontumtv.vn) – UBND tỉnh vừa công bố kết quả chính thức chỉ số cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các đơn vị đều đạt từ loại khá trở lên.

Đối với nhóm 20 Sở, ngành trên địa tỉnh đã có sự cải thiện tích cực về Chỉ số cải cách hành chính (CCHC). Cụ thể, có 8 Sở, ngành đạt loại xuất sắc; 10 Sở, ngành xếp loại tốt và 2 Sở, ngành xếp loại khá. Trong đó, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đạt chỉ số CCHC cao nhất với trên 95 điểm. Đối với nhóm UBND các huyện, thành phố, có 7 đơn vị xếp loại tốt và 3 đơn vị xếp loại khá, đứng đầu là huyện Sa Thầy với trên 86 điểm. Việc công bố kết quả chỉ số CCHC giúp các cơ quan, đơn vị chỉ ra được những điểm mạnh, điểm hạn chế của mình trong từng lĩnh vực. Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, địa phương tổ chức quán triệt kết quả chỉ số CCHC năm 2021 đến toàn thể CB,CC,VC, người lao động thuộc phạm vi quản lý; tiếp tục phát huy kết quả đạt được; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; có giải pháp cải thiện chỉ số CCHC trong thời gian đến./.

Cát Tiên – Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *