(kontumtv.vn) – Trên tinh thần đổi mới, kỳ họp HĐND tỉnh Kon Tum lần thứ 3, khóa XI đã có nhiều nét mới theo hướng tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ để thảo luận, cho ý kiến những vấn đề quan trọng của tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 và những năm tiếp theo. Tại kỳ họp, chỉ tiêu tăng trưởng 9% trong năm 2017 đã được UBND tỉnh trình kỳ họp xem xét, giải quyết.

Kì họp thứ ba HĐND tỉnh Kon Tum khóa XI
Kì họp thứ ba HĐND tỉnh Kon Tum khóa XI

Tinh thần đổi mới đã thể hiện rõ nét ngay trong phiên khai mạc kỳ họp. Việc nghiên cứu tài liệu đã được HĐND tỉnh gửi đến các đại biểu từ trước, nên kỳ họp tiết kiệm được thời gian để thông qua các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh và các ban HĐND tỉnh. Nhờ vậy, hơn 50 nội dung và gần 20 tờ trình đã được HĐND tỉnh thống nhất, thông qua ngay trong phiên khai mạc buổi sáng  6/12. Về chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2017, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức như nguồn thu ngân sách suy giảm trong năm 2016, thiệt hại do thiên tai, hạn hán nhiều và do ảnh hưởng của kinh tế khó khăn trong cả nước, nhưng UBND tỉnh Kon Tum vẫn đề ra mực tiêu tăng trưởng cao để trình kỳ họp HĐND xem xét giải quyết: Tốc độ tăng tổng sản phẩm GRDP đạt 9%. Cơ cấu kinh tế: Nông – Lâm – Thuỷ sản 28-29%, Công nghiệp – Xây dựng 24-25%, Thương mại – Dịch vụ 39-40%. Thu nhập bình quân đầu người trên 34 triệu đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 1.831 tỷ triệu đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu 80 triệu USD. Dân số trung bình 520.000 người; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 46%. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2017 giảm 3-4% so với cuối năm 2016. Có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2017. Số giường bệnh trên 01 vạn dân đạt 29 giường. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 86,8%. Tỷ lệ độ che phủ rừng 62,84%. Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 100%.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu đề ra trong năm 2017, UBND tỉnh đã đề ra các giải pháp cụ thể, trong đó, giải pháp xử lý những vấn để bức xúc xã hội được cử tri và người dân quan tâm đã được UBND tỉnh chú trọng. Cụ thể, như giải pháp về ngăn chặn khai thác lâm thổ sản trái phép, tăng nguồn thu, hạn chế nợ đọng thuế. Cơ cấu lại nhiệm vụ chi thường xuyên đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương và định mức chi mới của giai đoạn 2017-2020. Hỗ trợ đầu tư phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh, phát triển ba vùng kinh tế động lực, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư. Tập trung đầu tư cho các công trình, dự án quan trọng, cấp bách của tỉnh. Ưu tiên bố trí vốn xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2016 và dự kiến hoàn thành trong năm 2017, hạn chế khởi công xây dựng mới các công trình, dự án chưa thật sự cấp thiết; kiên quyết điều chuyển, rút vốn công trình chậm tiến độ, không sử dụng hết vốn để bố trí cho công trình cần đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành trong năm.

Chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2017 và những giải pháp để tổ chức thực hiện do UBND tỉnh trình bày tại kỳ họp là cơ sở để các đại biểu HĐND tỉnh xem xét, thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết thông qua tại kỳ họp này.

                                                Văn Hiển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *