(kontumtv.vn) – Sáng 18/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 1634 ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai thực hiện Chỉ thị số 47 ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về phòng cháy chữa cháy. Tham gia tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Chủ tịch UBND tỉnh lại Xuân Lâm và lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể.

Qua hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị số 1634 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ, công tác tuyên truyền, xây dựng phòng trào toàn dân PCCC có bước phát triển quan trọng. Hoạt động chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có chuyển biến tích cực. Công tác phòng ngừa phát huy tốt hiệu quả, góp phần hạn chế tình hình cháy nổ, thiệt hại. Kết quả này góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân và phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước. 5 năm qua, lực lượng cảnh sát PCCC đã  tổ chức chữa cháy kịp thời, có hiệu quả 6.416 vụ; cứu nạn cứu hộ 2.466 vụ, cứu được 1.625 người,  tìm được 949 thi thể nạn nhân, bảo vệ được khối lượng tài sản hàng hóa trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng, hướng dẫn thoát nạn an toàn cho hàng chục nghìn người trong công tác trong các đám cháy.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Tại Hội nghị, một số tồn tại trong thực hiện Chỉ thị 1634  Thủ tướng Chính phủ đã được các bộ, ngành và các địa phương kiến nghị Chính phủ hỗ trợ giải quyết như: Việc triển khai các quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC còn rất chậm. Phần lớn các đề án quy hoạch tổng thể về kinh tế, xã hội chưa gắn với quy hoạch về PCCC. Lực lượng cảnh sát PCCC, cứu nạn cứu hộ còn hạn chế về trang thiết bị, về biên chế. Hạ tầng giao thông phục vụ PCCC còn nhiều bất cập. Cơ chế thực hiện xã hội hóa công tác PCCC, cứu nạn cứu hộ còn nhiều ràng buộc.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác PCCC, cứu nạn cứu hộ thời gian qua.  Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 47 của Ban bí thư về PCCC; lưu ý các địa phưng chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC, cứu nạn cứu hộ và phải lấy  phòng ngừa làm chính.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Phải xác định rõ tầm quan trọng và vai trò, vị trí của công tác PCCC, cứu nạn cứu hộ và coi đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên. Phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia. Cần nhận thức rõ công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ  là tự bảo vệ tính mạng, tài sản của mình, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội địa phương và góp phần bảo đảm an ninh quốc gia”.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các địa phương thực hiện tốt 4 tại chỗ và đẩy mạnh xã hội hóa công tác PCCC, phải có chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia phát triển hạ tầng kỹ thuật về PCCC; phải thường xuyên tổ chức tập huấn, diễn tập, thực tập các phương án, tình huống xử lý sự cố cháy nổ và phải xây dựng lực lượng cảnh sát PCCC chính quy, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại.

                                                                                      Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *