(kontumtv.vn) – Chiều 18/3, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Dự Hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình – Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, cùng các ban, bộ, ngành Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn, lãnh đạo các sở, ngành.

            Xác định công tác cải cách hành chính là khâu đột phá trong phát triển đất nước, 10 năm qua, Chương trình tổng thể CCHC nhà nước luôn được Đảng, Nhà nước, Chính phủ quan tâm chỉ đạo thường xuyên, liên tục, sâu sát, được các bộ, ngành Trung ương và các địa phương thực hiện nghiêm túc theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Theo đó, việc tổ chức triển khai theo dõi, đánh giá, xếp loại công tác CCHC, công bố kết quả Chỉ số CCHC; khảo sát, đo lường, xác định Chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân được triển khai thực hiện. Công tác cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử đã đạt được kết quả quan trọng. Tính từ đầu nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV đến tháng 11/2020 đã cắt giảm, đơn giản hóa hơn 1.000 TTHC, gần một nửa điều kiện kinh doanh. Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhiều đổi mới, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Kết quả trong 10 năm qua, nền hành chính đã có chuyển biến tích cực theo hướng nền hành chính dân chủ, phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, trách nhiệm, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân, xã hội và sự phát triển của đất nước trên tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá cao và biểu dương những cố gắng nỗ lực của các cơ quan bộ ngành trung ương và địa phương trong thực hiện công tác CCHC thời gian qua. Kết quả đạt được của công tác CCHC rất ấn tượng và có tác động mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, tạo được sự đồng thuận trong xã hội. Đồng thời để khắc phục những hạn chế, tiếp tục đẩy mạnh CCHC trong giai đoạn mới, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, các địa phương tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh CCHC, xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2021- 2030 một cách toàn diện, quyết liệt, đồng bộ; tập trung đổi mới, xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, kỷ cương, công khai, minh bạch; xây dựng bộ máy tinh gọn, thông suốt và hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân; lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. Cùng với đó, cần tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, các thành phần hồ sơ và điều kiện thủ tục hành chính không cần thiết, không hợp lý; hoàn thiện thể chế, xây dựng cơ sở dữ liệu nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu suất làm việc, nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử các cấp; tăng cường giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, môi trường mạng; số hóa kết quả TTHC để nâng cao tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí, tập trung thực hiện tốt hơn, mạnh mẽ hơn công tác CCHC đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới.

Hội nghị đã biểu dương, trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 cho UBND tỉnh Quảng Ninh và Vụ CCHC – Bộ Nội vụ; trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình CCHC giai đoạn 2011- 2020.

Quang Mẫn – Duy Vĩ  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *