(kontumtv.vn) – Sáng 28/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ  với các địa phương triển khai nhiệm vụ kế hoạch kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước 2017; họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2016.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa; Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, năm 2017 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết XII của Đảng, do vậy tại hội nghị này, các đại biểu phải tập trung đi sâu phân tích, đánh giá sát bối cảnh, tình hình trong nước, quốc tế để đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể khắc phục những hạn chế, yếu kém trong từng ngành, từng lĩnh vực trong năm 2016; quan tâm lựa chọn, đề xuất những ngành, lĩnh vực ưu tiên đột phá, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng trong năm 2017; các nhiệm vụ, giải pháp đề ra phải trên tinh thần đổi mới, thể hiện được vai trò kiến tạo của Chính phủ, sự quyết tâm xây dựng hệ thống hành chính nhà nước liêm chính, hành động quyết liệt; xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, năm 2016 dù gặp khó khăn, thách thức, song với sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tăng trưởng GDP cả năm đạt 6,21%, cao hơn nhiều so với tăng trưởng bình quân của các nước trong khu vực; nông lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng 1,36%; công nghiệp, xây dựng tăng 7,5%; dịch vụ tăng 6,98%; thị trường tiền tệ, chứng khoán diễn biến tích cực, thanh khoản hệ thống được đảm bảo, có dư thừa…

Trình bày dự thảo Nghị quyết 01 về thực kiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, Dự thảo nêu 10 nhóm giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu, đặc biệt là chú trọng ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Trình bày dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2016-2017, định hướng đến năm 2020, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, thay vì ban hành vào tháng 3-4 hàng năm, năm nay Nghị quyết 19 được ban hành ngay từ đầu năm, lần đầu tiên được đưa vào bàn trong hội nghị Chính phủ với các địa phương để các bộ, ngành cùng địa phương cùng nhau hiểu và cùng vào cuộc để tạo sức bật mới trong cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Nghị quyết năm nay đưa ra trên 250 nhóm giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, giao cho từng bộ, ngành, địa phương. Phó Thủ tướng cho rằng cần phải có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa, đặc biệt là khâu thực hiện ở địa phương.

Trình bày báo cáo về triển khai thực hiện Nghị quyết 05 của Trung ương về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết 24 của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Nghị quyết xác định 7 nhiệm vụ cấp bách và trọng tâm. Trong đó tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại đầu tư công, cơ cấu lại ngân sách nhà nước và quản lý nợ công theo hướng  đảm bảo an toàn, bền vững; thực hành triệt để tiết kiệm chi tiêu trong khả năng của nền kinh tế.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, qua đó nhấn mạnh 3 nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong năm 2017. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, kết quả kiểm tra của Tổ công tác. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày tóm tắt dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, dự thảo đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện, đồng thời lưu ý các bộ, ngành, địa phương rà soát, hoàn thiện các quy định của pháp luật về quản lý, điều hành, kiểm soát việc thực thi quyền lực bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần xóa bỏ tiêu cực trong cơ chế “xin – cho”, “duyệt – cấp”; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, “lợi ích nhóm”, trục lợi trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công…

Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, Tết này các địa phương không đi thăm Thủ tướng, Phó Thủ tướng. Theo Thủ tướng, làm được điều này sẽ tránh được tình trạng làm hoá đơn, chứng từ  khống ở các địa phương.

                                                                         Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *