(kontumtv.vn) – Cùng với đó, việc xét tốt nghiệp còn xét cả điểm học lực ở lớp 12 của mỗi học sinh.

Bộ Giáo dục Đào tạo vừa công bố Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Theo đó, môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông gồm 4 môn; trong đó có  2 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn; 2  môn do thí sinh tự chọn trong số các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ.

Thời gian làm bài đối với mỗi môn thi: Toán và Ngữ văn: 120 phút;  Lịch sử và Địa lí: 90 phút; Vật lí, Hóa học, Sinh học và Ngoại ngữ: 60 phút. Như vậy thời gian làm môn Toán, Ngữ văn đã giảm từ 150 phút xuống 120 phút.

Về việc tổ chức Hội đồng coi thi, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo ra quyết định thành lập các Hội đồng coi thi để thực hiện các công việc chuẩn bị và tổ chức coi thi.

Quy chế cũng quy định, mỗi thí sinh có một số báo danh. Số báo danh của thí sinh gồm 6 chữ số được đánh tăng dần, liên tục đến hết số thí sinh của Hội đồng coi thi, đảm bảo trong Hội đồng coi thi không có thí sinh trùng số báo danh.

Về sắp xếp phòng thi, phòng thi được xếp theo môn thi; trong phòng thi phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa 2 thí sinh ngồi cạnh nhau theo hàng ngang là 1,2 mét; mỗi phòng thi có tối đa 24 thí sinh, riêng phòng thi cuối cùng của Hội đồng coi thi, được xếp đến 28 thí sinh.

Đối với Hội đồng coi thi có từ hai trường phổ thông trở lên, không được xếp thí sinh của các trường khác nhau trong một phòng thi, trừ phòng thi cuối cùng.

Đối với môn Ngoại ngữ, được xếp các thí sinh dự thi các môn Ngoại ngữ khác nhau trong cùng phòng thi nhưng phải thu bài riêng theo môn.

Quy chế cũng bổ sung thêm một số đối tượng miễn thi: Người học lớp 12 được tuyển chọn tham gia các cuộc thi quốc tế hoặc khu vực về khoa học kỹ thuật, thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ.

Quy chế  cũng quy định, việc xét tốt nghiệp còn xét cả điểm học lực ở lớp 12 của mỗi học sinh. Cụ thể: Điểm xét tốt nghiệp = tổng điểm 4 bài thi + điểm khuyến khích (nếu có) chia cho 4, rồi cộng điểm trung bình cả năm lớp 12 rồi chia 2.

Điểm xếp loại tốt nghiệp=Điểm trung bình 4 bài thi+Điểm trung bình cả năm lớp 12 rồi chia 2./.

P.H/VOV Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *