(kontumtv.vn) – Tình hình thực hiện cho vay theo các chương trình tín dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum có những chuyển biến tích cực, dư nợ cho vay của nhiều chương trình tín dụng  tăng hơn so với đầu năm.

Vay vốn đầu tư thâm canh cà phê
Vay vốn đầu tư thâm canh cà phê

 Đến cuối tháng 8, dư nợ cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55 của Chính phủ ước đạt 8.500 tỷ đồng, với trên 27.700 khách hàng vay vốn, tăng 36% so với đầu năm; dư nợ cho vay các chương trình, chính sách của Nhà nước thực hiện đạt 2.170 tỷ đồng, tăng gần 14% so với đầu năm; dư nợ cho vay theo Quyết định số 68 của Thủ tướng Chính phủ đạt trên 5 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm, với hơn 100 khách hàng vay vốn; dư nợ cho vay theo Quyết định 30a tại hai huyện Tu Mơ Rông và Kon PLông đạt 35,5 tỷ đồng, tăng 45% so với đầu năm, với trên 3.300 khách hàng vay vốn.

Riêng tín dụng đối với thành phần doanh nghiệp, đến cuối tháng 8/2017 dư nợ cho vay ước đạt 8.500 tỷ đồng, tăng hơn 8% so với đầu năm. Ngoài ra, các tổ chức tín dụng tiếp tục đẩy mạnh triển khai cho vay các chương trình, gói tín dụng ưu đãi của hệ thống đối với thành phần doanh nghiệp.

Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *