(kontumtv.vn) – Nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt gợi ý, trong đánh giá, lựa chọn nhân sự cho Đại hội 12, Đảng có thể mạnh dạn đưa ra phương thức để quần chúng cùng Đảng đánh giá cán bộ. Phải chọn “đúng người, đúng việc”, đừng mang thợ nề đi làm thợ mộc.

Theo ông Phạm Thế Duyệt, để chuẩn bị công tác nhân sự, việc quy hoạch nhân sự cần thiết nhưng nếu không phát huy dân chủ thì nhân dân chưa yên tâm.

Công tác nhân sự cần thẳng thắn đánh giá, phê bình, tự phê bình rành mạch từng người cả ưu và nhược điểm, tránh chung chung. Việc đưa các cán bộ nguồn quy hoạch đi học, đào tạo, đi thực tiễn ở địa phương cần chú ý đến kết quả, tránh tình trạng quy hoạch hình thức.

Đại hội Đảng, văn kiện, nhân sự, Phạm Thế Duyệt
Nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch MTTQ VN Phạm Thế Duyệt. Ảnh: Phạm Hải

Cấp ủy không phải nơi học việcPhương thức cùng dân đánh giá như ông kiến nghị có xung đột nguyên tắc đại hội là “Đảng cử, đảng bầu”?

Nhân sự các cấp có thể MTTQ cùng đánh giá, nhân sự các bộ, ngành có thể để Công đoàn đánh giá. Đảng xưa nay luôn cố gắng làm cho tốt nhưng có phương thức cho quần chúng tham gia thì càng tốt. Quần chúng ở đây là những người gần gũi của khối đoàn thể, nhân dân ở khu dân cư của cán bộ được quy hoạch đó.

Một điều quan trọng đó là phải chọn “đúng người, đúng việc”, đừng nên mang thợ nề đi làm thợ mộc. Cái này không phải ý thức chủ quan nhưng chỉ đánh giá một chiều theo nghĩa đạo đức, tinh thần tích cực, tận tụy cũng không được mà cần phải xét đến năng lực thật sự. Cũng phải đánh giá hành động có tốt, hiệu quả hay chỉ nói hay.

Đại hội bầu cử tinh thần đổi mới là tốt nhưng sau khi vào cấp ủy mà phát hiện có sai trái thì phải xử lý ngay, gánh vác công việc không được cũng phải thay ngay. Cấp ủy không phải nơi học việc, thử thách thêm.

Ngoài ra, không ai yên tâm với những loại cán bộ xu nịnh, chạy chọt. Vải thưa cũng không thể che mắt thánh. Vậy thì cách làm tập thể phải đánh giá minh bạch.

Hội nghị TƯ 4 chỉ ra một bộ phận cán bộ suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Vấn đề này sẽ phải nhìn lại thế nào khi chuẩn bị công tác nhân sự nhiệm kỳ mới, thưa ông?

Dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội 12 đã đánh giá thẳng thắn, trong đó có nói đến “một bộ phận không nhỏ” suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Phải thẳng thắn, đến bây giờ, sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết TƯ 4, sự chuyển biến vẫn chưa rõ ràng.

Do đó, vấn đề nhân sự đại hội Đảng các cấp có một vai trò quan trọng, có ý nghĩa quyết định lòng tin của dân đối với Đảng, với chế độ. Nếu vẫn cứ ở trạng thái không có chuyển biến rõ ràng chắc chắn điều đó rất bất lợi, làm lòng tin của dân đối với Đảng sẽ bị suy giảm.

Đảng cũng đã thẳng thắn “gọi tên” rồi tại sao vẫn chưa thế giải quyết được, theo ông?

Dù coi trọng hơn trước nhưng đối với tình hình chung, mặt trận, đoàn thể và nhân dân chưa có phương hướng để phát huy được những tiếng nói đúng đắn, vạch ra cho Đảng những cái cần tránh, cần khắc phục nhanh. Các tổ chức mà Đảng lãnh đạo vẫn bị hạn chế, hoạt động hình thức, kém hiệu quả. Thế thì có thiệt thòi cho Đảng không? Để hiệu quả, hệ thống chính trị phải đồng bộ, mặt trận, các đoàn thể, công đoàn, thanh niên… làm sao ai cũng phải giúp Đảng phát huy hết sức mạnh.
Đại hội Đảng, văn kiện, nhân sự, Phạm Thế Duyệt
Ông Phạm Thế Duyệt: “Nhìn vào lứa quy hoạch, có nhiều anh em xứng đáng nhưng bảo yên tâm thì chưa”. Ảnh: Phạm Hải

Liệu có ảnh hưởng đến nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện?

Đảng lãnh đạo coi dân là gốc, tất cả do dân, vì dân. Chính từ chỗ đó loại bỏ được những phần tử chống đối, những tiếng nói trái với lòng dân, trái với ý Đảng. Chứ không phải vì thế hạn chế sự lãnh đạo của Đảng.

Đảng của ta có giỏi hay không là hóa thân vào trong quần chúng, lãnh đạo quần chúng, làm cho quần chúng theo Đảng. Như những năm 1945, thời kì kháng chiến, Đảng có phải hô “phải theo Đảng” gì đâu nhưng hành động của Đảng làm cho toàn dân tin cậy và đi theo.

Chỉ nói một chiều thiệt thòi cho Đảng

Có ý kiến việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội 12 sẽ phức tạp hơn khóa trước?

Trước những khó khăn, thách thức đang đặt ra cho đất nước, vấn đề bộ máy, cơ quan lãnh đạo của Đảng phải hết sức thận trọng. Toàn Đảng, toàn dân kỳ vọng Đại hội lựa chọn nhân sự cho đúng.Tôi rất tin có nhiều đồng chí trong Đảng làm được. Làm sao đoàn kết, thẳng thắn với ý thức xây dựng thì sẽ lựa chọn được người xứng đáng.

Nhìn vào lứa quy hoạch, có nhiều anh em xứng đáng nhưng bảo yên tâm thì chưa. Chọn người xứng đáng phải từ cách làm, đoàn kết trong đảng, đoàn kết trong cấp ủy, chân thành trao đổi, thẳng thắn Đừng có tư tưởng cục bộ. Phải tạo được lòng tin trước Đảng, trước cấp ủy, lòng tin với nhân dân.

Qua đợt Đại hội đảng bộ các cấp của các tỉnh, thành, ông có kỳ vọng gì?

Đại hội Đảng, văn kiện, nhân sự, Phạm Thế Duyệt
Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng

Tôi vẫn suy nghĩ là làm thế nào phát huy được trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân thông qua Đại hội, thông qua lựa chọn cán bộ. Nếu chỉ nói một chiều thì đấy là thiệt thòi cho ĐảngTới Đại hội toàn quốc càng phải quan tâm điều này. Phải luôn nghĩ cần phát huy trí tuệ tập thể, cả trong vấn đề nhân sự. Đại hội là Đảng cử, đảng bầu. Đảng là tấm gương cho cả hệ thống chính trị, không chỉ quyết định sự lãnh đạo của Đảng cho Đại hội thành công tốt đẹp mà còn làm gương cho việc lựa chọn cán bộ của những cuộc bầu cử đại biểu QH, HĐND.

Thu Hằng/Vietnamnet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *