(kontumtv.vn) – Chủ tịch MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân nhắn nhủ cử tri bầu những người ĐBQH, HĐND có năng lực, trí tuệ, tâm huyết.

Sáng nay, cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu QH và HĐND các cấp. Chủ tịch MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân phát lời thiết tha kêu gọi cử tri cả nước, từ miền núi đến hải đảo, nông thôn đến đô thị hãy đi bầu vì tương lai của mình, của quê hương mình, của đất nước.

Quyền quyết định vận mệnh đất nước

Chủ tịch MTTQ Nguyễn Thiện Nhân, bầu cử QH
Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân: Mong muốn tương lai đất nước như thế nào thì chính mình quyết định chọn những người làm đại biểu QH và HĐND như vậy. Ảnh Hoàng Long

Nhắc lại lịch sử cách đây 71 năm, Cách mạng Tháng Tám thành công đánh dấu một giai đoạn hết sức quan trọng của đất nước, Chủ tịch MTTQ VN nhấn mạnh: “Đó là gần 100 năm người dân đoàn kết đấu tranh giành độc lập, tự do, giành lại quyền tự quyết cho tương lai của chính mình”.

Kể từ đó đến nay, mỗi cuộc bầu cử là một lần người dân VN khẳng định quyền quyết định vận mệnh của đất nước thông qua việc bầu ra những cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước – QH và cơ quan quyền lực của nhân dân ở địa phương – HĐND.

Cuộc bầu cử năm nay là lần đầu tiên sau Hiến pháp năm 2013, cũng là cuộc bầu cử đầu tiên sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12.

Bước vào cuộc bầu cử, người dân VN nhìn lại quá trình phát triển đất nước 71 năm qua, đặt kỳ vọng cao hơn cho lãnh đạo đất nước trong thời gian tới, đặt trách nhiệm cao hơn cho chính quyền nhân dân các cấp, phấn đấu để đất nước ngày càng phát triển trong quá trình hội nhập quốc tế, giữ vững độc lập và chủ quyền.

Hiến pháp 2013 đã khẳng định, tất cả quyền lực đều thuộc về nhân dân. Nhà nước là vì dân, do dân và chịu sự giám sát của nhân dân. Để thực hiện quyền lực này, 5 năm mới có cơ hội một lần.

“Đi bầu cử chính là bầu ra những người đại diện cho quyền lợi của mỗi người dân, mỗi gia đình, địa phương và đất nước”, Chủ tịch MTTQ VN nói.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, chúng ta bầu cử QH và HĐND trong bối cảnh đất nước đang phát triển mạnh mẽ sau hơn 30 năm đổi mới nhưng đồng thời cũng đứng trước những thách thức rất lớn. Trong đó có thách thức về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu, thách thức phải bảo vệ môi trường đất nước để cuộc sống của nhân dân ngày một tốt đẹp hơn.

Chủ tịch MTTQ VN cũng nhắn nhủ, chúng ta lo lắng về điều này thì việc đi bầu là để chọn ra những người lãnh đạo, chọn ra QH mới, HĐND mới đáp ứng ngày càng tốt hơn nguyện vọng của nhân dân, để đưa đất nước phát triển bền vững hơn nữa, hội nhập mạnh mẽ hơn nữa.

Vì vậy, đi bầu lần này, mỗi người dân thực hiện quyền của mình, chọn những người đại diện cho lợi ích của mình tham gia lãnh đạo đất nước.

“Chúng ta mong muốn đất nước VN phát triển bền vững hơn, môi trường tốt hơn, cạnh tranh tốt hơn, hãy bầu những đại biểu có năng lực, trí tuệ, tâm huyết thực hiện chính nguyện vọng này của đông đảo nhân dân”, Chủ tịch MTTQ nhấn mạnh.

Ông cũng lưu ý: “Người dân mong muốn tương lai đất nước như thế nào thì chính mình quyết định chọn những người làm đại biểu QH và HĐND như vậy”.

Vì vậy, ông thiết tha kêu gọi cử tri cả nước, từ miền núi đến hải đảo, nông thôn đến đô thị hãy đi bầu vì tương lai của mình, quê hương mình, của đất nước.

Thu Hằng/Vietnamnet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *