(kontumtv.vn) – Ngày 9/8, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt Viện KSND Tối cao về kết quả công tác 7 tháng vừa qua và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2016 của ngành KSND.

Chủ tịch nước yên cầu ngành kiểm sát nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm tham nhũng.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước cho rằng ngành kiểm sát đã tiếp tục đổi mới các mặt công tác, nhất là công tác chỉ đạo, điều hành, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Vai trò công tố được đề cao, trách nhiệm công tố được tăng cường; tiến độ và chất lượng giải quyết các vụ án, kỹ năng tranh tụng của kiểm sát viên tại các phiên tòa được nâng lên. Công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp ngày càng sâu sát, hiệu quả hơn; chất lượng các bản kiến nghị, kháng nghị được nâng cao, góp phần bảo đảm hoạt động tư pháp ngày càng hiệu quả hơn.

Ngành kiểm sát cũng đã kịp thời phát hiện, giải quyết các trường hợp có dấu hiệu oan, sai, đồng thời xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm. Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát đã phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ án tham nhũng, qua đó góp phần xây dựng hệ thống cơ quan tư pháp ngày càng trong sạch, vững mạnh. Sự phối hợp giữa Viện Kiểm sát với cơ quan điều tra, tòa án các cấp được tăng cường, góp phần đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án trọng điểm, nhất là các vụ án tham nhũng… Tổ chức bộ máy theo mô hình Viện Kiểm sát nhân dân ở 4 cấp được kiện toàn, nhất là ổn định tổ chức 3 Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao, bước đầu hoạt động có hiệu quả.

Nhấn mạnh Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đã nêu rõ: “Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp, xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, từng bước hiện đại; bảo vệ pháp luật, công lý, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa”, Chủ tịch nước đề nghị ngành kiểm sát tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực tư pháp; tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm công lý phải được thực thi, đề cao tinh thần “Thượng tôn pháp luật”; tập trung nghiên cứu, tham gia hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 và các dự án luật liên quan.

Chủ tịch nước yêu cầu ngành kiểm sát tập trung nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của Hiến pháp năm 2013; nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm tham nhũng; khắc phục tình trạng đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm còn tồn đọng, kéo dài thời hạn giải quyết; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án với tinh thần không để lọt tội phạm, không để oan, sai.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Vừa qua, trong các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, cử tri cả nước hết sức quan tâm đến việc đấu tranh chống các loại tội phạm nói chung, đặc biệt là tội phạm tham nhũng. Các ngành tư pháp, trong đó có Viện KSND Tối cao, phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng với tinh thần “không có vùng cấm”, không chịu bất cứ áp lực của cá nhân, tổ chức nào cản trở công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng với tinh thần kiên quyết, kiên trì, rõ đến đâu xử lý đến đó một cách nghiêm minh; xử lý đối tượng tham nhũng phải đồng thời với việc chú trọng thu hồi tài sản mà các đối tượng tham nhũng đã chiếm đoạt, hoặc làm thất thoát”.

Chủ tịch nước cũng đề nghị ngành kiểm sát cần chú trọng xây dựng và tổ chức thực hiện tốt cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Viện Kiểm sát các cấp với cơ quan điều tra, tòa án, các bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền các cấp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; quan tâm công tác quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng, cải tiến lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ, hạn chế đến mức thấp nhất vi phạm; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII).


(theo TTXVN)/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *