(kontumtv.vn) – Ngày 1/12, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các đại biểu Quốc hội TPHCM (Tổ đại biểu Quốc hội khóa XIV, Đơn vị 1) đã có buổi tiếp xúc cử tri Quận 1, Quận 3, Quận 4 thông báo về kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV và tiếp thu, giải đáp những ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Ảnh: TTXVN

Tại buổi tiếp xúc, đồng tình với những đánh giá của cử tri về thành công của kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, đối nội, đối ngoại nổi bật của đất nước trong năm 2017, nhất là về thành công của Năm APEC Việt Nam 2017 mà đỉnh cao là Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng, Chủ tịch nước chia sẻ: Năm APEC 2017, nhất là Tuần lễ Cấp cao lần thứ 25 đã thành công tốt đẹp trên mọi phương diện…

Lãnh đạo các nền kinh tế APEC đều đánh giá cao chủ nhà của Việt Nam đã thể hiện tốt vai trò dẫn dắt, tạo động lực mới cho một tương lai chung là hòa bình, ổn định và thịnh vượng của châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời khẳng định vai trò của APEC trong quản trị kinh tế toàn cầu.

Đây là thành tích đối ngoại nổi bật của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, là mốc son mới trong tiến trình hội nhập quốc tế, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Việt Nam đối với châu Á-Thái Bình Dương. Năm APEC 2017 với nhiều dấu ấn mang tính lịch sử đã góp phần nâng cao vị thế của đất nước, khẳng định năng lực chủ động đóng góp xây dựng, định hình các thể chế đa phương, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chung của APEC về xây dựng châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, năng động, gắn kết và thịnh vượng.

Về vấn đề liên quan đến các vụ bạo hành, xâm hại trẻ em xảy ra gần đây, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước. Đây là vấn đề có tính chiến lược, lâu dài, góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế của đất nước trong tương lai. Đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai của đất nước; là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

Để tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Quốc gia về trẻ em, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Công an, các bộ, ngành liên quan, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về trẻ em. Đi cùng với đó, phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động để mọi người dân và toàn xã hội thấy được tính cấp bách, tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; có thái độ phê phán, lên án mạnh mẽ các hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại, bạo lực, lôi kéo trẻ em vào hoạt động tội phạm và cản trở việc thực hiện các quyền của trẻ em.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đề nghị phải chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Các bộ, ngành, địa phương cần có các giải pháp hiệu quả bảo đảm trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần.

Trước những kiến nghị của cử tri về đấu tranh phòng chống tham nhũng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh quan điểm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng cần phải kiên quyết, không loại trừ bất kỳ ai có hành vi tham nhũng. Một trong những ưu tiên là phải thu hồi được những tài sản mà các đối tượng tham nhũng đã chiếm đoạt. Thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và sự nỗ lực phối hợp tốt của các cơ quan chức năng trong phòng, chống tham nhũng, nhất là việc kiên quyết điều tra, xử lý nghiêm các vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở nước ta đã đạt được những kết quả nhất định.

 Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã thống nhất kế hoạch để kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 15 vụ án, 8 vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trong năm 2017 và quý I/2018. Trong đó, yêu cầu các cơ quan chức năng phải tập trung, khẩn trương để đưa ra xét xử đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng nhấn mạnh, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế là vấn đề được dư luận hết sức quan tâm. Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết rất quan trọng về chủ đề này, cùng đó Quốc hội chọn chủ đề giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2016 là một chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội. Quốc hội đã có báo cáo về kết quả giám sát và ra Nghị quyết về giám sát chuyên đề này. Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ: “Nhiều ý kiến đánh giá, nhận xét rất xác đáng, rất phù hợp với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII). Chính phủ, các cơ quan đã ban hành Chương trình hành động gắn với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Vì vậy, vấn đề cử tri quan tâm sẽ được giải quyết một cách có hiệu quả trên tinh thần nghị quyết của Trung ương, của Quốc hội”.

Về chủ đề phát triển bền vững, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái trong quá trình phát triển của đất nước nói chung, TPHCM nói riêng, Chủ tịch nước ghi nhận cử tri đã đưa ra những nhận xét, kiến nghị rất tâm huyết, xác đáng. Vì vậy, lãnh đạo Thành phố cần lưu ý tiếp thu và bổ sung vào các chương trình, kế hoạch của Thành phố trong việc chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái, làm sao đạt được mục tiêu phát triển nhanh, nhưng phải bền vững, đi liền với bảo vệ môi trường.

“Chúng ta không thể đánh đổi môi trường bằng mọi giá. Không phải vì chạy theo phát triển mà làm ảnh hưởng đến môi trường, làm ô nhiễm môi trường. Phải luôn chú trọng phát triển nhanh, bền vững, đi liền với bảo vệ môi trường. Đây là vấn đề hết sức quan trọng, cấp thiết”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ quan điểm.

(theo TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *