(kontumtv.vn) – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh phải chú trọng tạo điều kiện một cách tốt nhất cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa tại buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa qua.

Nội dung của buổi làm việc là đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

VA DAU TU

Báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, 7 tháng đầu năm 2016, đơn vị đã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng, triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; quản lý đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương, quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn viện trợ phi chính phủ, công tác thu hút đầu tư; quản lý đăng ký doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; triển khai thực hiện các dự án… Ngoài ra, đơn vị đã tập trung kiểm tra rà soát và tham mưu giải pháp xử lý nợ xây dựng cơ bản cho các đơn vị, đặc biệt là các địa phương có số nợ đọng lớn; tham mưu phân bổ vốn đầu tư phát triển, phân bổ mục tiêu, nhiệm vụ và vốn các chương trình mục tiêu quốc gia theo đúng quy định. Trong 7 tháng đầu năm 2016, đã có 19 dự án được cấp phép đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 1.200 tỷ đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo và tiến độ thực hiện nhiệm vụ; hạn chế việc tổ chức các cuộc họp xử lý công việc, chỉ tổ chức các cuộc họp thực sự cần thiết khi các ngành còn có ý kiến khác nhau hoặc cần tập trung chỉ đạo thực hiện. Sở đề nghị UBND tỉnh hàng năm dành riêng một khoản kinh phí sự nghiệp phù hợp để tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư theo quy định và bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ giám sát, đánh giá đầu tư công; chỉ đạo các ngành, các địa phương quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, đặc biệt là các thủ tục giao đất, cho thuê đất, xây dựng; giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng vay vốn được hưởng các ưu đãi khi vay vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55 của Chính phủ…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa ghi nhận những kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đồng thời đề nghị lãnh đạo Sở phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh triển khai đồng bộ nội dung bản cam kết giữ tỉnh Kon Tum với phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam vào ngày 24/8 tại TP. Hồ Chí Minh; chú trọng quan tâm, nâng cao chất lượng tham mưu, cụ thể hóa để sát với tình hình thực tế của địa phương, nhưng phải bám sát vào định hướng của Quốc hội, Chính phủ trong đầu tư công về kế hoạch trung hạn, cần tham mưu ưu tiên đầu tư những công trình cấp bách, trọng điểm, tránh dàn trải, manh mún. Đối với doanh nghiệp, phải tạo điều kiện thuận lợi, tạo môi trường đầu tư thông thoáng tốt nhất, chú trọng tới cải cách hành chính để thu hút doanh nghiệp vào đầu tư tại tỉnh; tiếp tục chủ động trong công tác tham mưu về bố trí vốn, triển khai thực hiện và giám sát đối với Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững, trên tinh thần tập trung, năng động, đúng với quy định.

                                                                 Thanh Tùng – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *